DAX DE30

12249 73 0,6 %
информация
отвор 12175
дневна гама 12101 12268
седмичен интервал 11988 12268
годишен кръг 10388 12268
седмица 1,93%
месец 6,05%
година 15,76%