FTSE 100 UK100

7425 29 0,4 %
информация
отвор 7396
дневна гама 7396 7435
седмичен интервал 7369 7435
годишен кръг 6599 7531
седмица 0,62%
месец 3,8%
година 10,27%