FTSE 100 UK100

7485 8 0,1 %
информация
отвор 7473
дневна гама 7438 7494
седмичен интервал 7438 7494
годишен кръг 6599 7494
седмица 0,1%
месец 2,68%
година 11,16%