FTSE 100 UK100

6808 -50 -0,73 %
информация
отвор 6836
дневна гама 6789 6869
седмичен интервал 6715 6912
годишен кръг 6675 7904
седмица 0,62%
месец -3,02%
година -11,52%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света