FTSE 100 UK100

7241 37 0,52 %
информация
отвор 7205
дневна гама 7180 7264
седмичен интервал 7079 7264
годишен кръг 6599 7264
седмица 1,88%
месец 3,8%
година 7,53%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света