Nasdaq 100 NAS100

7056 46 0,66 %
информация
отвор 7010
дневна гама 6966 7086
седмичен интервал 6884 7086
годишен кръг 6118 7086
седмица 2,08%
месец 2,63%
година 11,44%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света