Nasdaq 100 NAS100

5061 4 0.08 %
информация
отвор 5057
дневна гама 5045 5083
седмичен интервал 5025 5083
годишен кръг 4878 5083
седмица 0%
месец 4.02%
година 4.02%