Dow Jones US30

24377 -205 -0,83 %
информация
отвор 24583
дневна гама 24258 24608
седмичен интервал 23893 24843
годишен кръг 23055 26939
седмица -0,22%
месец -4,72%
година -1,15%

Изпробвайте услугите и търговската платформа на нашите партньори с безплатна демо сметка в продължение на 30 дни

Повече от 200 000 клиенти по света