BGN
CAD 78.98
CHF 55.04
GBP 45.33
IDR 873 413.97
JPY 6 426.53
MYR 250.62
USD 61.97

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf