BGN
CAD 79.37
CHF 54.69
GBP 46.16
IDR 882 483.05
JPY 6 276.14
MYR 250.71
USD 60.17

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf