BGN
CAD 75.17
CHF 56.32
GBP 45.95
IDR 798 806.46
JPY 6 187.12
MYR 235.63
USD 57.27

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf