BGN
CAD 77.13
CHF 58.55
GBP 44.34
IDR 809 789.25
JPY 6 416.76
MYR 236.89
USD 57.35

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf