BGN
CAD 73.49
CHF 54.48
GBP 42.51
IDR 759 506.96
JPY 6 089.42
MYR 229.70
USD 55.46

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf