BGN
CAD 76.44
CHF 58.02
GBP 44.76
IDR 814 148.58
JPY 6 376.92
MYR 235.73
USD 57.71

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf