BGN
CAD 76.38
CHF 56.33
GBP 44.45
IDR 889 916.28
JPY 6 663.87
MYR 251.83
USD 60.84

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf