BGN
CAD 79.97
CHF 54.90
GBP 45.83
IDR 884 671.56
JPY 6 360.35
MYR 251.92
USD 59.97

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf