BGN
CAD 74.88
CHF 55.90
GBP 43.02
IDR 792 457.94
JPY 6 148.05
MYR 235.50
USD 56.60

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf