EUR
USD 108.08
JPY 11 772.80
GBP 88.13
CHF 105.66
CAD 152.36
IDR 1 773 410.00
MYR 470.16

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf