EUR
USD 110.95
JPY 11 802.40
GBP 91.32
CHF 108.55
CAD 147.29
IDR 1 578 060.00
MYR 463.33

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf