EUR
USD 118.04
JPY 12 358.90
GBP 90.30
CHF 107.09
CAD 155.13
IDR 1 739 060.00
MYR 489.45

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf