EUR
USD 99.15
JPY 14 338.20
GBP 87.28
CHF 97.27
CAD 134.66
IDR 1 506 560.00
MYR 459.09

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf