EUR
USD 118.20
JPY 12 479.10
GBP 90.31
CHF 107.86
CAD 157.11
IDR 1 721 460.00
MYR 497.50

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf