EUR
USD 107.76
JPY 14 207.00
GBP 88.49
CHF 99.48
CAD 148.40
IDR 1 656 630.00
MYR 483.34

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf