EUR
USD 106.63
JPY 16 486.90
GBP 86.20
CHF 97.08
CAD 146.66
IDR 1 729 270.00
MYR 510.09

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf