EUR
USD 110.22
JPY 12 013.30
GBP 84.40
CHF 106.94
CAD 145.35
IDR 1 503 880.00
MYR 450.17

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf