EUR
USD 119.16
JPY 12 911.70
GBP 86.13
CHF 110.91
CAD 150.79
IDR 1 715 820.00
MYR 485.46

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf