USD
USD 100.00
JPY 15 049.18
GBP 78.99
CHF 88.17
CAD 135.15
IDR 1 563 214.14
MYR 477.65

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf