USD
USD 100.00
JPY 10 752.51
GBP 79.67
CHF 98.24
CAD 130.28
IDR 1 389 790.19
MYR 410.96

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf