USD
USD 1.00
JPY 135.21
GBP 0.82
CHF 0.96
CAD 1.29
IDR 14 829.48
MYR 4.40

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf