USD
USD 100.00
JPY 11 062.82
GBP 73.17
CHF 92.56
CAD 126.29
IDR 1 425 461.65
MYR 418.50

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf