USD
USD 100.00
JPY 10 977.52
GBP 77.66
CHF 99.57
CAD 132.61
IDR 1 415 940.18
MYR 411.25

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf