USD
USD 100.00
JPY 10 796.16
GBP 79.90
CHF 98.50
CAD 130.49
IDR 1 391 909.65
MYR 410.92

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf