USD
USD 100.00
JPY 11 289.54
GBP 78.19
CHF 99.48
CAD 133.05
IDR 1 461 754.21
MYR 419.25

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf