USD
USD 100.00
JPY 10 933.14
GBP 75.01
CHF 98.41
CAD 131.69
IDR 1 397 365.23
MYR 413.45

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf