USD
USD 100.00
JPY 10 854.14
GBP 81.05
CHF 96.03
CAD 141.73
IDR 1 603 037.86
MYR 431.01

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf