USD
USD 100.00
JPY 10 605.20
GBP 76.42
CHF 91.55
CAD 133.33
IDR 1 475 095.36
MYR 420.05

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf