USD
USD 100.00
JPY 10 353.05
GBP 73.09
CHF 88.89
CAD 126.16
IDR 1 401 065.51
MYR 403.57

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf