USD
USD 100.00
JPY 10 885.64
GBP 72.64
CHF 91.98
CAD 125.42
IDR 1 462 804.25
MYR 413.05

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf