USD
USD 100.00
JPY 14 985.19
GBP 82.82
CHF 91.90
CAD 136.98
IDR 1 560 420.77
MYR 472.60

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf