USD
USD 100.00
JPY 13 521.31
GBP 81.73
CHF 93.82
CAD 134.46
IDR 1 542 760.65
MYR 440.00

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf