USD
USD 100.00
JPY 13 521.03
GBP 81.54
CHF 95.92
CAD 128.91
IDR 1 482 948.09
MYR 440.20

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf