USD
USD 100.00
JPY 10 470.47
GBP 76.65
CHF 90.41
CAD 131.26
IDR 1 465 121.18
MYR 414.40

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf