USD
USD 100.00
JPY 10 961.13
GBP 78.98
CHF 100.38
CAD 134.77
IDR 1 446 134.72
MYR 419.14

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf