BGN
USD 0.57
JPY 64.28
GBP 0.44
CHF 0.58
RUB 36.76
AUD 0.80
CAD 0.77
EUR 0.51

Това валутен конвертор се предоставя от Mataf