Moneda índex

L'índex de la moneda representa l'evolució d'una moneda en relació amb la divisa sencer. L'índex és la mitjana d'una moneda davant d'altres persones. La representació gràfica fa que sigui fàcil de veure les tendències per tipus de moneda.