Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
46
-71.1
7.2
3.7
-30.5
-7.7
-1.9
AUDUSD
EURJPY46
100
-50
-26.3
-40.3
8.2
-33.6
-7.1
EURJPY
EURUSD-71.1
-50
100
32.1
33.9
-7.8
33.7
28.4
EURUSD
GBPUSD7.2
-26.3
32.1
100
62.1
-77.2
14.2
29.8
GBPUSD
NZDUSD3.7
-40.3
33.9
62.1
100
-58.9
59.8
62.1
NZDUSD
USDCAD-30.5
8.2
-7.8
-77.2
-58.9
100
-4.5
-36.4
USDCAD
USDCHF-7.7
-33.6
33.7
14.2
59.8
-4.5
100
60
USDCHF
USDJPY-1.9
-7.1
28.4
29.8
62.1
-36.4
60
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
25.1
-58.9
-49.4
86.4
-89.4
83
77
AUDUSD
EURJPY25.1
100
41.3
23.6
31.2
-21
10.2
4.4
EURJPY
EURUSD-58.9
41.3
100
84.9
-33.4
54.8
-76
-89.2
EURUSD
GBPUSD-49.4
23.6
84.9
100
-23.3
38.8
-76.4
-81.2
GBPUSD
NZDUSD86.4
31.2
-33.4
-23.3
100
-84.9
56.8
52.1
NZDUSD
USDCAD-89.4
-21
54.8
38.8
-84.9
100
-71.9
-70.5
USDCAD
USDCHF83
10.2
-76
-76.4
56.8
-71.9
100
88.3
USDCHF
USDJPY77
4.4
-89.2
-81.2
52.1
-70.5
88.3
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
27.3
-1.9
40.2
88.4
-92.9
-54.8
25.3
AUDUSD
EURJPY27.3
100
59.9
69.2
33.6
-19
-14
13.4
EURJPY
EURUSD-1.9
59.9
100
42.4
15.5
-6.2
-53.6
-71.3
EURUSD
GBPUSD40.2
69.2
42.4
100
36.2
-30.7
-39.5
8.6
GBPUSD
NZDUSD88.4
33.6
15.5
36.2
100
-92.2
-64.5
9
NZDUSD
USDCAD-92.9
-19
-6.2
-30.7
-92.2
100
69.9
-7.8
USDCAD
USDCHF-54.8
-14
-53.6
-39.5
-64.5
69.9
100
54.7
USDCHF
USDJPY25.3
13.4
-71.3
8.6
9
-7.8
54.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
47.1
90.6
56.7
84.2
-96.6
4.7
-85.3
AUDUSD
EURJPY47.1
100
71.7
57.2
23.1
-56.1
20.1
-7.4
EURJPY
EURUSD90.6
71.7
100
75.1
65
-90.2
10.3
-74.7
EURUSD
GBPUSD56.7
57.2
75.1
100
11.7
-57.6
-3.5
-50.9
GBPUSD
NZDUSD84.2
23.1
65
11.7
100
-82.6
8.7
-73.2
NZDUSD
USDCAD-96.6
-56.1
-90.2
-57.6
-82.6
100
-7.2
76.2
USDCAD
USDCHF4.7
20.1
10.3
-3.5
8.7
-7.2
100
4.8
USDCHF
USDJPY-85.3
-7.4
-74.7
-50.9
-73.2
76.2
4.8
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY