Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-44.4
-80.8
39.5
80.6
-90.4
83.3
1.6
AUDUSD
EURJPY-44.4
100
65.5
-3.2
-19.6
65.8
-62.6
19.3
EURJPY
EURUSD-80.8
65.5
100
-21.7
-51.5
92.5
-80.8
24.4
EURUSD
GBPUSD39.5
-3.2
-21.7
100
56.2
-30.5
8.4
-24.9
GBPUSD
NZDUSD80.6
-19.6
-51.5
56.2
100
-68.9
60.4
14.4
NZDUSD
USDCAD-90.4
65.8
92.5
-30.5
-68.9
100
-90.5
11.1
USDCAD
USDCHF83.3
-62.6
-80.8
8.4
60.4
-90.5
100
8.1
USDCHF
USDJPY1.6
19.3
24.4
-24.9
14.4
11.1
8.1
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
65
74.5
42.5
86.1
-66.1
-65.2
-37.1
AUDUSD
EURJPY65
100
90.7
47.6
61.8
-6.2
-68.5
-0.7
EURJPY
EURUSD74.5
90.7
100
67.6
77.9
-37
-89.5
-42.6
EURUSD
GBPUSD42.5
47.6
67.6
100
69.4
-36.6
-77.3
-58.2
GBPUSD
NZDUSD86.1
61.8
77.9
69.4
100
-58.1
-80
-52
NZDUSD
USDCAD-66.1
-6.2
-37
-36.6
-58.1
100
46.8
74.6
USDCAD
USDCHF-65.2
-68.5
-89.5
-77.3
-80
46.8
100
65.5
USDCHF
USDJPY-37.1
-0.7
-42.6
-58.2
-52
74.6
65.5
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
59.1
65.5
18.8
65.3
-89.5
-80.2
-61.8
AUDUSD
EURJPY59.1
100
95.9
78.2
30.9
-68.1
-76.5
-65.2
EURJPY
EURUSD65.5
95.9
100
70.2
27.3
-70.8
-86.5
-84.1
EURUSD
GBPUSD18.8
78.2
70.2
100
21.8
-37.5
-32.8
-38.6
GBPUSD
NZDUSD65.3
30.9
27.3
21.8
100
-70.3
-23.4
-14.6
NZDUSD
USDCAD-89.5
-68.1
-70.8
-37.5
-70.3
100
71.8
59
USDCAD
USDCHF-80.2
-76.5
-86.5
-32.8
-23.4
71.8
100
84.7
USDCHF
USDJPY-61.8
-65.2
-84.1
-38.6
-14.6
59
84.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
18.5
96.5
95.5
94.6
-95.9
-60.5
-94.3
AUDUSD
EURJPY18.5
100
34.3
14.2
15.3
-39.7
22.2
8.6
EURJPY
EURUSD96.5
34.3
100
96.1
93.8
-96.2
-58.1
-90.6
EURUSD
GBPUSD95.5
14.2
96.1
100
95.7
-91
-64.8
-95.3
GBPUSD
NZDUSD94.6
15.3
93.8
95.7
100
-88.7
-66.6
-91.7
NZDUSD
USDCAD-95.9
-39.7
-96.2
-91
-88.7
100
44.7
84.7
USDCAD
USDCHF-60.5
22.2
-58.1
-64.8
-66.6
44.7
100
70.9
USDCHF
USDJPY-94.3
8.6
-90.6
-95.3
-91.7
84.7
70.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY