Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-26.4
62.6
75.6
59.8
-81.6
-67
-90.9
AUDUSD
EURJPY-26.4
100
34.9
16.3
-18.3
38
-18.5
30.9
EURJPY
EURUSD62.6
34.9
100
79.3
44.9
-35.6
-71.8
-63
EURUSD
GBPUSD75.6
16.3
79.3
100
51.7
-65.3
-83.6
-72.2
GBPUSD
NZDUSD59.8
-18.3
44.9
51.7
100
-41.9
-43.3
-53
NZDUSD
USDCAD-81.6
38
-35.6
-65.3
-41.9
100
61.5
84
USDCAD
USDCHF-67
-18.5
-71.8
-83.6
-43.3
61.5
100
72.9
USDCHF
USDJPY-90.9
30.9
-63
-72.2
-53
84
72.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
71.7
57.7
47.5
88
-72.5
-17.4
76.6
AUDUSD
EURJPY71.7
100
94.2
66.6
56.5
-79.9
-59
85.8
EURJPY
EURUSD57.7
94.2
100
67.7
44.7
-74.1
-75.6
63.6
EURUSD
GBPUSD47.5
66.6
67.7
100
33.3
-28.6
-56.2
49.9
GBPUSD
NZDUSD88
56.5
44.7
33.3
100
-59
0.5
61.3
NZDUSD
USDCAD-72.5
-79.9
-74.1
-28.6
-59
100
43.3
-70
USDCAD
USDCHF-17.4
-59
-75.6
-56.2
0.5
43.3
100
-20.4
USDCHF
USDJPY76.6
85.8
63.6
49.9
61.3
-70
-20.4
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-45.7
44.1
3.9
82.1
-92.4
-54
-84.3
AUDUSD
EURJPY-45.7
100
46.9
31.7
-60.8
38.4
-30.2
72.4
EURJPY
EURUSD44.1
46.9
100
41.3
10.4
-51.5
-92.3
-27
EURUSD
GBPUSD3.9
31.7
41.3
100
-47.5
-4.3
-35.3
2.3
GBPUSD
NZDUSD82.1
-60.8
10.4
-47.5
100
-78.8
-22.7
-74.4
NZDUSD
USDCAD-92.4
38.4
-51.5
-4.3
-78.8
100
62.5
82.1
USDCAD
USDCHF-54
-30.2
-92.3
-35.3
-22.7
62.5
100
39
USDCHF
USDJPY-84.3
72.4
-27
2.3
-74.4
82.1
39
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
37.6
94.6
85.7
88
-95.9
-10.6
-91.5
AUDUSD
EURJPY37.6
100
60
44.7
23
-54.7
20.7
-4.6
EURJPY
EURUSD94.6
60
100
88.7
79.5
-96.6
-4.2
-82.6
EURUSD
GBPUSD85.7
44.7
88.7
100
58.7
-86.6
-22.2
-78.3
GBPUSD
NZDUSD88
23
79.5
58.7
100
-82.8
3.1
-83.7
NZDUSD
USDCAD-95.9
-54.7
-96.6
-86.6
-82.8
100
0.7
82
USDCAD
USDCHF-10.6
20.7
-4.2
-22.2
3.1
0.7
100
19.2
USDCHF
USDJPY-91.5
-4.6
-82.6
-78.3
-83.7
82
19.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY