Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
-83
-72.9
79.5
92
-91.3
79.1
-51.5
AUDUSD
EURJPY-83
100
72.8
-75.9
-84.6
77.8
-82.7
62.7
EURJPY
EURUSD-72.9
72.8
100
-49.1
-74.2
66.3
-86.9
37.6
EURUSD
GBPUSD79.5
-75.9
-49.1
100
70.5
-72.1
60.5
-57.2
GBPUSD
NZDUSD92
-84.6
-74.2
70.5
100
-91.1
73.4
-59.5
NZDUSD
USDCAD-91.3
77.8
66.3
-72.1
-91.1
100
-65.6
63.5
USDCAD
USDCHF79.1
-82.7
-86.9
60.5
73.4
-65.6
100
-30.8
USDCHF
USDJPY-51.5
62.7
37.6
-57.2
-59.5
63.5
-30.8
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
2
50.6
36.9
85.8
-72.1
-27.6
-80.5
AUDUSD
EURJPY2
100
80.5
38.1
13.1
-20.2
-90.2
-24.7
EURJPY
EURUSD50.6
80.5
100
59.5
61
-39.3
-88
-77.4
EURUSD
GBPUSD36.9
38.1
59.5
100
52.3
-15.8
-44.5
-56
GBPUSD
NZDUSD85.8
13.1
61
52.3
100
-54.9
-30.7
-85.3
NZDUSD
USDCAD-72.1
-20.2
-39.3
-15.8
-54.9
100
40.4
42.5
USDCAD
USDCHF-27.6
-90.2
-88
-44.5
-30.7
40.4
100
47.5
USDCHF
USDJPY-80.5
-24.7
-77.4
-56
-85.3
42.5
47.5
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
79.5
84.7
86.4
2.1
-82.1
-79.5
-27.7
AUDUSD
EURJPY79.5
100
96.9
85.8
-37.2
-66.6
-86.2
4.1
EURJPY
EURUSD84.7
96.9
100
86.4
-18.4
-75.5
-93
-20.7
EURUSD
GBPUSD86.4
85.8
86.4
100
-29.4
-81.5
-82.3
-9.6
GBPUSD
NZDUSD2.1
-37.2
-18.4
-29.4
100
-14.3
4.6
-72.9
NZDUSD
USDCAD-82.1
-66.6
-75.5
-81.5
-14.3
100
86.6
42.2
USDCAD
USDCHF-79.5
-86.2
-93
-82.3
4.6
86.6
100
35.1
USDCHF
USDJPY-27.7
4.1
-20.7
-9.6
-72.9
42.2
35.1
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
35.8
95.9
95.1
94.5
-95.8
-41.3
-92.9
AUDUSD
EURJPY35.8
100
54.3
35.8
27.6
-53.7
20
-5.5
EURJPY
EURUSD95.9
54.3
100
95.5
90.1
-96.5
-34.4
-86.8
EURUSD
GBPUSD95.1
35.8
95.5
100
90.3
-92
-45
-92.2
GBPUSD
NZDUSD94.5
27.6
90.1
90.3
100
-89.1
-42.9
-90.2
NZDUSD
USDCAD-95.8
-53.7
-96.5
-92
-89.1
100
27.1
83.2
USDCAD
USDCHF-41.3
20
-34.4
-45
-42.9
27.1
100
52.6
USDCHF
USDJPY-92.9
-5.5
-86.8
-92.2
-90.2
83.2
52.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY