Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
0.9
71
52.1
87.6
-31.8
-55.5
-71
AUDUSD
EURJPY0.9
100
37
47.6
-6.3
49.3
-6.6
35.2
EURJPY
EURUSD71
37
100
48.9
80.1
-16.2
-82.6
-73.8
EURUSD
GBPUSD52.1
47.6
48.9
100
48.8
34.1
-28
-14.8
GBPUSD
NZDUSD87.6
-6.3
80.1
48.8
100
-24.3
-68.6
-85.1
NZDUSD
USDCAD-31.8
49.3
-16.2
34.1
-24.3
100
36
52.2
USDCAD
USDCHF-55.5
-6.6
-82.6
-28
-68.6
36
100
79
USDCHF
USDJPY-71
35.2
-73.8
-14.8
-85.1
52.2
79
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
65.2
89
91.1
10.6
-76.4
-81.3
-95.2
AUDUSD
EURJPY65.2
100
90.8
57.9
-18.1
-87.5
-88.9
-54.8
EURJPY
EURUSD89
90.8
100
81.6
-13.5
-88.9
-95.5
-84.8
EURUSD
GBPUSD91.1
57.9
81.6
100
9.5
-59.1
-67.7
-89.6
GBPUSD
NZDUSD10.6
-18.1
-13.5
9.5
100
22.6
29.8
4
NZDUSD
USDCAD-76.4
-87.5
-88.9
-59.1
22.6
100
94.3
66.9
USDCAD
USDCHF-81.3
-88.9
-95.5
-67.7
29.8
94.3
100
78.3
USDCHF
USDJPY-95.2
-54.8
-84.8
-89.6
4
66.9
78.3
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
63.9
68.5
65.1
54.1
-45.3
-57.3
-54.1
AUDUSD
EURJPY63.9
100
97.1
91.5
8.9
-9
-62.1
-47
EURJPY
EURUSD68.5
97.1
100
89.8
27.4
-25.7
-77.6
-66.8
EURUSD
GBPUSD65.1
91.5
89.8
100
10.1
-24.8
-56.5
-46.7
GBPUSD
NZDUSD54.1
8.9
27.4
10.1
100
-80.4
-71
-73.7
NZDUSD
USDCAD-45.3
-9
-25.7
-24.8
-80.4
100
65.5
67
USDCAD
USDCHF-57.3
-62.1
-77.6
-56.5
-71
65.5
100
93.1
USDCHF
USDJPY-54.1
-47
-66.8
-46.7
-73.7
67
93.1
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
28.9
96.2
95.6
94.5
-96.1
-52.8
-93.5
AUDUSD
EURJPY28.9
100
47
27.8
20.1
-48.3
20.1
0.7
EURJPY
EURUSD96.2
47
100
96.4
90.8
-97.1
-47
-87.9
EURUSD
GBPUSD95.6
27.8
96.4
100
93.1
-92
-55.4
-93.9
GBPUSD
NZDUSD94.5
20.1
90.8
93.1
100
-89.2
-56.5
-91.2
NZDUSD
USDCAD-96.1
-48.3
-97.1
-92
-89.2
100
37.7
84.2
USDCAD
USDCHF-52.8
20.1
-47
-55.4
-56.5
37.7
100
64
USDCHF
USDJPY-93.5
0.7
-87.9
-93.9
-91.2
84.2
64
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY