Correlació Forex

Taula de correlacions

Els següents quadres expressen la relació entre les paritats diversos sectors del mercat de divises. El coeficient de correlació destaca la similitud dels moviments de les paritats entre les dues.

  • Si la correlació és alta i positiva, llavors les monedes es mouen en la mateixa forma.
  • Si la correlació és alta i negativa, llavors les monedes s'estan movent en la direcció contrària.
  • Si la correlació és baixa les monedes no es mouen en la mateixa forma.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
88.7
45.3
78.5
93.2
-90.4
-81.4
-70.5
AUDUSD
EURJPY88.7
100
30.1
78.6
91.3
-90.5
-87.5
-81.5
EURJPY
EURUSD45.3
30.1
100
67.1
32
-50.2
-54.1
-28.4
EURUSD
GBPUSD78.5
78.6
67.1
100
74.9
-84.2
-92.7
-79.6
GBPUSD
NZDUSD93.2
91.3
32
74.9
100
-87.2
-78
-71.5
NZDUSD
USDCAD-90.4
-90.5
-50.2
-84.2
-87.2
100
91
80.5
USDCAD
USDCHF-81.4
-87.5
-54.1
-92.7
-78
91
100
84.4
USDCHF
USDJPY-70.5
-81.5
-28.4
-79.6
-71.5
80.5
84.4
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
60.4
-0.8
-4.9
86.1
-89
11.8
62
AUDUSD
EURJPY60.4
100
64.9
49.1
68.6
-50.6
-45.2
17.2
EURJPY
EURUSD-0.8
64.9
100
86.7
0.5
25
-92
-63.7
EURUSD
GBPUSD-4.9
49.1
86.7
100
-6.4
27.9
-91
-62.6
GBPUSD
NZDUSD86.1
68.6
0.5
-6.4
100
-92.2
15.7
68.8
NZDUSD
USDCAD-89
-50.6
25
27.9
-92.2
100
-36.3
-83.4
USDCAD
USDCHF11.8
-45.2
-92
-91
15.7
-36.3
100
73.4
USDCHF
USDJPY62
17.2
-63.7
-62.6
68.8
-83.4
73.4
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
77.9
-47.8
81
86.4
-76.9
8.1
89.7
AUDUSD
EURJPY77.9
100
7.1
80.4
68.7
-54.1
-25.3
59.9
EURJPY
EURUSD-47.8
7.1
100
-8.3
-43.8
53.3
-70
-75.6
EURUSD
GBPUSD81
80.4
-8.3
100
67.6
-56.2
-34.7
59.8
GBPUSD
NZDUSD86.4
68.7
-43.8
67.6
100
-77
-5.8
80.4
NZDUSD
USDCAD-76.9
-54.1
53.3
-56.2
-77
100
-20.6
-78.1
USDCAD
USDCHF8.1
-25.3
-70
-34.7
-5.8
-20.6
100
39.2
USDCHF
USDJPY89.7
59.9
-75.6
59.8
80.4
-78.1
39.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
54.3
74.4
28.9
88.7
-96.2
-6
-61.7
AUDUSD
EURJPY54.3
100
89
71.2
26.1
-62.4
17.4
-9.7
EURJPY
EURUSD74.4
89
100
59.8
49.8
-77.3
11.8
-53.9
EURUSD
GBPUSD28.9
71.2
59.8
100
-9.6
-33
-5.2
2.6
GBPUSD
NZDUSD88.7
26.1
49.8
-9.6
100
-85.6
-4
-61.4
NZDUSD
USDCAD-96.2
-62.4
-77.3
-33
-85.6
100
2.4
53.5
USDCAD
USDCHF-6
17.4
11.8
-5.2
-4
2.4
100
6.5
USDCHF
USDJPY-61.7
-9.7
-53.9
2.6
-61.4
53.5
6.5
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY