Μετατροπέας Aphroditecoin (APH) νέο σέκελ Ισραήλ (ILS)

APH
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του APH/ILS παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε Aphroditecoin σε νέα σέκελ Ισραήλ ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

1000000 Aphroditecoin = 213.47235709 νέα σέκελ Ισραήλ

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε Aphroditecoin σε νέα σέκελ Ισραήλ ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

1000000 Aphroditecoin = 213.47235709 νέα σέκελ Ισραήλ

Ιστορικά Aphroditecoin / νέο σέκελ Ισραήλ

Ιστορία των ημερήσιων τιμών APH /ILS από Sunday, 15 November 2015.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 Aphroditecoin = 0.00024170264443566 νέο σέκελ Ισραήλ

το ελάχιστο για

  • 1 Aphroditecoin = 0.00021347235709287 νέο σέκελ Ισραήλ
Date APH/ILS
0.00021558
0.00021511
0.00021489
0.00021481
0.00021446
0.00021527
0.00021602
0.00021543
0.00021533
0.00021532
0.00021657
0.00021733
0.00021829
0.00021896
0.00021875
0.00021908
0.00021894
0.00021692
0.00021685
0.00021757
0.00021717
0.00021672
0.00021716
0.00021707
0.00021709
0.00021839
0.00021816
0.00021774
0.00021757
0.00021771
0.00021768
0.00021783
0.00022044
0.00021997
0.00021901
0.00021920
0.00021938
0.00021918
0.00021823
0.00021850
0.00021816
0.00021739
0.00021719
0.00021771
0.00021770
0.00021850
0.00021882
0.00021817
0.00021799
0.00022112
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
10 000 APH ILS 10 000 Aphroditecoin APH = 2.03 νέα σέκελ Ισραήλ ILS
20 000 APH ILS 20 000 Aphroditecoin APH = 4.06 νέα σέκελ Ισραήλ ILS
150 000 APH ILS 150 000 Aphroditecoin APH = 30.45 νέα σέκελ Ισραήλ ILS
500 000 APH ILS 500 000 Aphroditecoin APH = 101.49 νέα σέκελ Ισραήλ ILS

πίνακα μετατροπής

Aphroditecoin (APH)/νέο σέκελ Ισραήλ (ILS)
10 000 Aphroditecoin = 2.03 νέα σέκελ Ισραήλ
20 000 Aphroditecoin = 4.06 νέα σέκελ Ισραήλ
30 000 Aphroditecoin = 6.09 νέα σέκελ Ισραήλ
40 000 Aphroditecoin = 8.12 νέα σέκελ Ισραήλ
50 000 Aphroditecoin = 10.15 νέα σέκελ Ισραήλ
60 000 Aphroditecoin = 12.18 νέα σέκελ Ισραήλ
70 000 Aphroditecoin = 14.21 νέα σέκελ Ισραήλ
80 000 Aphroditecoin = 16.24 νέα σέκελ Ισραήλ
90 000 Aphroditecoin = 18.27 νέα σέκελ Ισραήλ
100 000 Aphroditecoin = 20.30 νέα σέκελ Ισραήλ
150 000 Aphroditecoin = 30.45 νέα σέκελ Ισραήλ
200 000 Aphroditecoin = 40.60 νέα σέκελ Ισραήλ
250 000 Aphroditecoin = 50.75 νέα σέκελ Ισραήλ
300 000 Aphroditecoin = 60.89 νέα σέκελ Ισραήλ
400 000 Aphroditecoin = 81.19 νέα σέκελ Ισραήλ
500 000 Aphroditecoin = 101.49 νέα σέκελ Ισραήλ
600 000 Aphroditecoin = 121.79 νέα σέκελ Ισραήλ
700 000 Aphroditecoin = 142.09 νέα σέκελ Ισραήλ
800 000 Aphroditecoin = 162.38 νέα σέκελ Ισραήλ
900 000 Aphroditecoin = 182.68 νέα σέκελ Ισραήλ
1 000 000 Aphroditecoin = 202.98 νέα σέκελ Ισραήλ
1 500 000 Aphroditecoin = 304.47 νέα σέκελ Ισραήλ
2 000 000 Aphroditecoin = 405.96 νέα σέκελ Ισραήλ
5 000 000 Aphroditecoin = 1 014.90 νέο σέκελ Ισραήλ
10 000 000 Aphroditecoin = 2 029.80 νέα σέκελ Ισραήλ
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());