πίνακα μετατροπής: φράγκα Ελβετίας/ευρώ

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 φράγκο Ελβετίας CHF CHF EUR 1.04 ευρώ EUR
2 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 2.09 ευρώ EUR
3 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 3.13 ευρώ EUR
4 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 4.18 ευρώ EUR
5 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 5.22 ευρώ EUR
6 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 6.26 ευρώ EUR
7 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 7.31 ευρώ EUR
8 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 8.35 ευρώ EUR
9 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 9.39 ευρώ EUR
10 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 10.44 ευρώ EUR
15 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 15.66 ευρώ EUR
20 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 20.88 ευρώ EUR
25 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 26.10 ευρώ EUR
30 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 31.31 ευρώ EUR
40 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 41.75 ευρώ EUR
50 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 52.19 ευρώ EUR
60 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 62.63 ευρώ EUR
70 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 73.07 ευρώ EUR
80 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 83.50 ευρώ EUR
90 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 93.94 ευρώ EUR
100 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 104.38 ευρώ EUR
150 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 156.57 ευρώ EUR
200 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 208.76 ευρώ EUR
500 φράγκα Ελβετίας CHF CHF EUR 521.90 ευρώ EUR
1 000 φράγκο Ελβετίας CHF CHF EUR 1 043.80 ευρώ EUR

Μετατροπέας CHF EUR - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print