πίνακα μετατροπής: ευρώ/λέου Ρουμανίας

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 ευρώ EUR EUR RON 4.95 λέου Ρουμανίας RON
2 ευρώ EUR EUR RON 9.90 λέου Ρουμανίας RON
3 ευρώ EUR EUR RON 14.85 λέου Ρουμανίας RON
4 ευρώ EUR EUR RON 19.79 λέου Ρουμανίας RON
5 ευρώ EUR EUR RON 24.74 λέου Ρουμανίας RON
6 ευρώ EUR EUR RON 29.69 λέου Ρουμανίας RON
7 ευρώ EUR EUR RON 34.64 λέου Ρουμανίας RON
8 ευρώ EUR EUR RON 39.59 λέου Ρουμανίας RON
9 ευρώ EUR EUR RON 44.54 λέου Ρουμανίας RON
10 ευρώ EUR EUR RON 49.49 λέου Ρουμανίας RON
15 ευρώ EUR EUR RON 74.23 λέου Ρουμανίας RON
20 ευρώ EUR EUR RON 98.97 λέου Ρουμανίας RON
25 ευρώ EUR EUR RON 123.71 λέου Ρουμανίας RON
30 ευρώ EUR EUR RON 148.46 λέου Ρουμανίας RON
40 ευρώ EUR EUR RON 197.94 λέου Ρουμανίας RON
50 ευρώ EUR EUR RON 247.43 λέου Ρουμανίας RON
60 ευρώ EUR EUR RON 296.91 λέου Ρουμανίας RON
70 ευρώ EUR EUR RON 346.40 λέου Ρουμανίας RON
80 ευρώ EUR EUR RON 395.88 λέου Ρουμανίας RON
90 ευρώ EUR EUR RON 445.37 λέου Ρουμανίας RON
100 ευρώ EUR EUR RON 494.85 λέου Ρουμανίας RON
150 ευρώ EUR EUR RON 742.28 λέου Ρουμανίας RON
200 ευρώ EUR EUR RON 989.70 λέου Ρουμανίας RON
500 ευρώ EUR EUR RON 2 474.25 λέου Ρουμανίας RON
1 000 ευρώ EUR EUR RON 4 948.50 λέου Ρουμανίας RON

Μετατροπέας EUR RON - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print