Συναλλαγματική ισοτιμία κούνα Κροατίας (HRK) Digitalcoin (DGC)

kn
DGC
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . μετατρέπουν

Ο μετατροπέας του HRK/DGC παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από αυτές που δίνουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως τράπεζες, χρηματιστές ή εταιρείες μεταφοράς χρημάτων.

Τελευταία ενημέρωση:

Transferwise
Μην υπερφορτώνεστε όταν στέλνετε χρήματα στο εξωτερικό. TransferWise χρησιμοποιεί την πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία, κάτι που τους κάνει έως και 8 φορές φθηνότερους από την τράπεζά σας. Μάθε περισσότερα

Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αλλάξετε το συνάλλαγμά σας;

Η καλύτερη μέρα για να αλλάξετε κούνα Κροατίας σε Digitalcoin ήταν η . Σε εκείνη τη φάση το συνάλλαγμα είχε φτάσει τη μέγιστη τιμή του.

100 κούνα Κροατίας = 123.6156 Digitalcoin

Η χειρότερη μέρα για να αλλάξετε κούνα Κροατίας σε Digitalcoin ήταν η . Η συναλλαγματική ισοτιμία είχε πέσει στην χαμηλότερη τιμή της.

100 κούνα Κροατίας = 123.6156 Digitalcoin

Ιστορικά κούνα Κροατίας / Digitalcoin

Ιστορία των ημερήσιων τιμών HRK /DGC από Sunday, 15 November 2015.

Η μέγιστη επιτεύχθηκε στο

  • 1 κούνα Κροατίας = 364.46745251105 Digitalcoin

το ελάχιστο για

  • 1 κούνα Κροατίας = 0.4691275892315 Digitalcoin
Date HRK/DGC
1.2481
1.2498
1.2497
1.2504
1.2433
1.2424
1.2426
1.2428
1.2490
1.2533
1.2571
1.2595
1.2594
1.2574
1.2577
1.2651
1.2552
1.2553
1.2570
1.2489
1.2362
1.2362
1.2563
1.2580
1.2634
1.2742
1.2635
1.2646
1.2648
1.2726
1.2834
1.2925
1.3022
1.2815
1.2941
1.2941
1.2879
1.2844
1.2861
1.2862
1.2742
1.2770
1.2769
1.2808
1.2725
1.2709
1.2687
1.2710
1.2700
1.2700
μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 HRK DGC 1 κούνα Κροατίας HRK = 1.25 Digitalcoin DGC
2 HRK DGC 2 κούνα Κροατίας HRK = 2.50 Digitalcoin DGC
15 HRK DGC 15 κούνα Κροατίας HRK = 18.72 Digitalcoin DGC
50 HRK DGC 50 κούνα Κροατίας HRK = 62.41 Digitalcoin DGC

πίνακα μετατροπής

κούνα Κροατίας (HRK)/Digitalcoin (DGC)
1 κούνα Κροατίας = 1.25 Digitalcoin
2 κούνα Κροατίας = 2.50 Digitalcoin
3 κούνα Κροατίας = 3.74 Digitalcoin
4 κούνα Κροατίας = 4.99 Digitalcoin
5 κούνα Κροατίας = 6.24 Digitalcoin
6 κούνα Κροατίας = 7.49 Digitalcoin
7 κούνα Κροατίας = 8.74 Digitalcoin
8 κούνα Κροατίας = 9.98 Digitalcoin
9 κούνα Κροατίας = 11.23 Digitalcoin
10 κούνα Κροατίας = 12.48 Digitalcoin
15 κούνα Κροατίας = 18.72 Digitalcoin
20 κούνα Κροατίας = 24.96 Digitalcoin
25 κούνα Κροατίας = 31.20 Digitalcoin
30 κούνα Κροατίας = 37.44 Digitalcoin
40 κούνα Κροατίας = 49.92 Digitalcoin
50 κούνα Κροατίας = 62.41 Digitalcoin
60 κούνα Κροατίας = 74.89 Digitalcoin
70 κούνα Κροατίας = 87.37 Digitalcoin
80 κούνα Κροατίας = 99.85 Digitalcoin
90 κούνα Κροατίας = 112.33 Digitalcoin
100 κούνα Κροατίας = 124.81 Digitalcoin
150 κούνα Κροατίας = 187.22 Digitalcoin
200 κούνα Κροατίας = 249.62 Digitalcoin
500 κούνα Κροατίας = 624.05 Digitalcoin
1 000 κούνα Κροατίας = 1 248.10 Digitalcoin
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());