πίνακα μετατροπής: ρουπίες Ινδίας/δηνάρια Κουβέιτ

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
100 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 0.40 δηνάριο Κουβέιτ KWD
200 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 0.81 δηνάριο Κουβέιτ KWD
300 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 1.21 δηνάριο Κουβέιτ KWD
400 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 1.61 δηνάριο Κουβέιτ KWD
500 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 2.02 δηνάρια Κουβέιτ KWD
600 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 2.42 δηνάρια Κουβέιτ KWD
700 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 2.82 δηνάρια Κουβέιτ KWD
800 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 3.22 δηνάρια Κουβέιτ KWD
900 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 3.63 δηνάρια Κουβέιτ KWD
1 000 ρουπία Ινδίας INR INR KWD 4.03 δηνάρια Κουβέιτ KWD
1 500 ρουπία Ινδίας INR INR KWD 6.05 δηνάρια Κουβέιτ KWD
2 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 8.06 δηνάρια Κουβέιτ KWD
2 500 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 10.08 δηνάρια Κουβέιτ KWD
3 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 12.09 δηνάρια Κουβέιτ KWD
4 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 16.12 δηνάρια Κουβέιτ KWD
5 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 20.16 δηνάρια Κουβέιτ KWD
6 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 24.19 δηνάρια Κουβέιτ KWD
7 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 28.22 δηνάρια Κουβέιτ KWD
8 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 32.25 δηνάρια Κουβέιτ KWD
9 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 36.28 δηνάρια Κουβέιτ KWD
10 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 40.31 δηνάρια Κουβέιτ KWD
15 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 60.47 δηνάρια Κουβέιτ KWD
20 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 80.62 δηνάρια Κουβέιτ KWD
50 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 201.55 δηνάρια Κουβέιτ KWD
100 000 ρουπίες Ινδίας INR INR KWD 403.10 δηνάρια Κουβέιτ KWD

Μετατροπέας INR KWD - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print