πίνακα μετατροπής: σελίνια Κένυας/ευρώ

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
100 σελίνια Κένυας KES KES EUR 0.71 ευρώ EUR
200 σελίνια Κένυας KES KES EUR 1.42 ευρώ EUR
300 σελίνια Κένυας KES KES EUR 2.13 ευρώ EUR
400 σελίνια Κένυας KES KES EUR 2.84 ευρώ EUR
500 σελίνια Κένυας KES KES EUR 3.55 ευρώ EUR
600 σελίνια Κένυας KES KES EUR 4.26 ευρώ EUR
700 σελίνια Κένυας KES KES EUR 4.97 ευρώ EUR
800 σελίνια Κένυας KES KES EUR 5.68 ευρώ EUR
900 σελίνια Κένυας KES KES EUR 6.39 ευρώ EUR
1 000 σελίνι Κένυας KES KES EUR 7.10 ευρώ EUR
1 500 σελίνι Κένυας KES KES EUR 10.65 ευρώ EUR
2 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 14.20 ευρώ EUR
2 500 σελίνια Κένυας KES KES EUR 17.75 ευρώ EUR
3 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 21.29 ευρώ EUR
4 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 28.39 ευρώ EUR
5 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 35.49 ευρώ EUR
6 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 42.59 ευρώ EUR
7 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 49.69 ευρώ EUR
8 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 56.78 ευρώ EUR
9 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 63.88 ευρώ EUR
10 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 70.98 ευρώ EUR
15 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 106.47 ευρώ EUR
20 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 141.96 ευρώ EUR
50 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 354.90 ευρώ EUR
100 000 σελίνια Κένυας KES KES EUR 709.80 ευρώ EUR

Μετατροπέας KES EUR - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print