πίνακα μετατροπής: δηνάρια Σερβίας/ευρώ

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
100 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 0.85 ευρώ EUR
200 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 1.71 ευρώ EUR
300 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 2.56 ευρώ EUR
400 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 3.42 ευρώ EUR
500 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 4.27 ευρώ EUR
600 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 5.13 ευρώ EUR
700 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 5.98 ευρώ EUR
800 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 6.83 ευρώ EUR
900 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 7.69 ευρώ EUR
1 000 δηνάριο Σερβίας RSD RSD EUR 8.54 ευρώ EUR
1 500 δηνάριο Σερβίας RSD RSD EUR 12.81 ευρώ EUR
2 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 17.08 ευρώ EUR
2 500 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 21.36 ευρώ EUR
3 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 25.63 ευρώ EUR
4 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 34.17 ευρώ EUR
5 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 42.71 ευρώ EUR
6 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 51.25 ευρώ EUR
7 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 59.79 ευρώ EUR
8 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 68.34 ευρώ EUR
9 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 76.88 ευρώ EUR
10 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 85.42 ευρώ EUR
15 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 128.13 ευρώ EUR
20 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 170.84 ευρώ EUR
50 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 427.10 ευρώ EUR
100 000 δηνάρια Σερβίας RSD RSD EUR 854.20 ευρώ EUR

Μετατροπέας RSD EUR - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print