πίνακα μετατροπής: δολάρια ΗΠΑ/ευρώ

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 δολάριο ΗΠΑ USD USD EUR 0.91 ευρώ EUR
2 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 1.82 ευρώ EUR
3 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 2.73 ευρώ EUR
4 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 3.64 ευρώ EUR
5 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 4.56 ευρώ EUR
6 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 5.47 ευρώ EUR
7 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 6.38 ευρώ EUR
8 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 7.29 ευρώ EUR
9 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 8.20 ευρώ EUR
10 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 9.11 ευρώ EUR
15 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 13.67 ευρώ EUR
20 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 18.22 ευρώ EUR
25 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 22.78 ευρώ EUR
30 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 27.33 ευρώ EUR
40 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 36.44 ευρώ EUR
50 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 45.55 ευρώ EUR
60 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 54.66 ευρώ EUR
70 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 63.77 ευρώ EUR
80 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 72.88 ευρώ EUR
90 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 81.99 ευρώ EUR
100 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 91.10 ευρώ EUR
150 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 136.65 ευρώ EUR
200 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 182.20 ευρώ EUR
500 δολάρια ΗΠΑ USD USD EUR 455.50 ευρώ EUR
1 000 δολάριο ΗΠΑ USD USD EUR 911.00 ευρώ EUR

Μετατροπέας USD EUR - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print