πίνακα μετατροπής: φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής/δολάρια Καναδά

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 000 φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 2.22 δολάρια Καναδά CAD
2 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 4.43 δολάρια Καναδά CAD
3 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 6.65 δολάρια Καναδά CAD
4 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 8.87 δολάρια Καναδά CAD
5 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 11.08 δολάρια Καναδά CAD
6 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 13.30 δολάρια Καναδά CAD
7 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 15.52 δολάρια Καναδά CAD
8 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 17.73 δολάρια Καναδά CAD
9 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 19.95 δολάρια Καναδά CAD
10 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 22.17 δολάρια Καναδά CAD
15 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 33.25 δολάρια Καναδά CAD
20 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 44.33 δολάρια Καναδά CAD
25 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 55.41 δολάρια Καναδά CAD
30 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 66.50 δολάρια Καναδά CAD
40 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 88.66 δολάρια Καναδά CAD
50 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 110.83 δολάρια Καναδά CAD
60 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 132.99 δολάρια Καναδά CAD
70 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 155.16 δολάρια Καναδά CAD
80 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 177.32 δολάρια Καναδά CAD
90 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 199.49 δολάρια Καναδά CAD
100 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 221.65 δολάρια Καναδά CAD
150 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 332.48 δολάρια Καναδά CAD
200 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 443.30 δολάρια Καναδά CAD
500 000 φράγκα CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 1 108.25 δολάριο Καναδά CAD
1 000 000 φράγκο CFA Κεντρικής Αφρικής XAF XAF CAD 2 216.50 δολάρια Καναδά CAD

Μετατροπέας XAF CAD - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print