πίνακα μετατροπής: Ripple/ευρώ

ποσό μετατρέπουν σε Αποτέλεσμα -
1 Ripple XRP XRP EUR 0.44 ευρώ EUR
2 Ripple XRP XRP EUR 0.88 ευρώ EUR
3 Ripple XRP XRP EUR 1.32 ευρώ EUR
4 Ripple XRP XRP EUR 1.76 ευρώ EUR
5 Ripple XRP XRP EUR 2.20 ευρώ EUR
6 Ripple XRP XRP EUR 2.63 ευρώ EUR
7 Ripple XRP XRP EUR 3.07 ευρώ EUR
8 Ripple XRP XRP EUR 3.51 ευρώ EUR
9 Ripple XRP XRP EUR 3.95 ευρώ EUR
10 Ripple XRP XRP EUR 4.39 ευρώ EUR
15 Ripple XRP XRP EUR 6.59 ευρώ EUR
20 Ripple XRP XRP EUR 8.78 ευρώ EUR
25 Ripple XRP XRP EUR 10.98 ευρώ EUR
30 Ripple XRP XRP EUR 13.17 ευρώ EUR
40 Ripple XRP XRP EUR 17.56 ευρώ EUR
50 Ripple XRP XRP EUR 21.96 ευρώ EUR
60 Ripple XRP XRP EUR 26.35 ευρώ EUR
70 Ripple XRP XRP EUR 30.74 ευρώ EUR
80 Ripple XRP XRP EUR 35.13 ευρώ EUR
90 Ripple XRP XRP EUR 39.52 ευρώ EUR
100 Ripple XRP XRP EUR 43.91 ευρώ EUR
150 Ripple XRP XRP EUR 65.87 ευρώ EUR
200 Ripple XRP XRP EUR 87.82 ευρώ EUR
500 Ripple XRP XRP EUR 219.55 ευρώ EUR
1 000 Ripple XRP XRP EUR 439.10 ευρώ EUR

Μετατροπέας XRP EUR - Ιστορική διάγραμμα του νομίσματος - Ιστορία των ημερήσιων τιμών - Print