Índice Moeda

O índice de moeda representa a evolución dunha moeda en relación ao forex enteiro. O índice é a media dunha moeda en relación aos outros. A representación gráfica fai doado de ver as tendencias de moeda.