Carry trade

Moitos corretores manteña os créditos e débitos de interese en posicións en aberto. Os intereses son calculados sobre as posicións durante a noite ou en tempo real. Os intereses son calculados coa diferenza entre a taxa de xuro das dúas moedas da súa posición. Por exemplo, se comercio Euro dólar, os bancos centrais en cuestión son do BCE (Banco Central Europeo) eo Fed (Reserva Federal). Se o BCE, a taxa é de 2,25% e de taxa de Fed é de 4,25%, a diferenza é de -2%. A posición comprada en dólar Euro ha xerar un cargo de interese do 2% na súa conta, unha posición de venda vai xerar un crédito de 2% de xuros. A calculadora lle daría a taxa de interese que paga, ou se paga con súas posicións. A taxa de xuro se calcula coa duración eo tamaño da súa posición.

USD: 0.25 %

EUR: 0.05 %

GBP: 0.50 %

CHF: -0.75 %

JPY: 0.10 %

AUD: 2.00 %

CAD: 0.50 %

NZD: 2.75 %