tablica konverzije: šrilankanskih rupija/eura

iznos pretvoriti u Rezultat -
100 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 0.43 euro EUR
200 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 0.85 euro EUR
300 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 1.28 euro EUR
400 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 1.70 euro EUR
500 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 2.13 eura EUR
600 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 2.55 eura EUR
700 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 2.98 eura EUR
800 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 3.40 eura EUR
900 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 3.83 eura EUR
1 000 šrilankanska rupija LKR LKR EUR 4.25 eura EUR
1 500 šrilankanska rupija LKR LKR EUR 6.38 eura EUR
2 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 8.50 eura EUR
2 500 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 10.63 eura EUR
3 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 12.75 eura EUR
4 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 17.00 eura EUR
5 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 21.26 eura EUR
6 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 25.51 eura EUR
7 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 29.76 eura EUR
8 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 34.01 eura EUR
9 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 38.26 eura EUR
10 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 42.51 eura EUR
15 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 63.77 eura EUR
20 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 85.02 eura EUR
50 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 212.55 eura EUR
100 000 šrilankanskih rupija LKR LKR EUR 425.10 eura EUR

Pretvarač LKR EUR - Povijesna karta valute - Povijest dnevnih stopa - Print