Philosopher Stones

Philosopher Stones PHS
1 USD = 60,4534 PHS
1 UAH = 2,4155 PHS
1 PLN = 15,7509 PHS
1 EUR = 67,4448 PHS
1 ADF = 10,2819 PHS
1 ADP = 0,4054 PHS
1 AED = 16,4579 PHS
1 AFA = 0,0008 PHS
1 AFN = 0,7731 PHS
1 AFR = 0,1028 PHS
1 ALL = 0,5442 PHS
1 AMD = 0,1269 PHS
1 ANC = 1,6106 PHS
1 ANG = 34,5184 PHS
1 AOA = 0,1346 PHS
1 AON = 0,1368 PHS
1 APH = 0,0035 PHS
1 ARG = 0,0083 PHS
1 ARS = 1,0403 PHS
1 ATS = 4,9014 PHS