Forex Korrelation

Tabell över korrelationer

Följande tabeller utgör sambandet mellan de olika pariteten av valutamarknaden. Korrelationskoefficienten visar likheten mellan de förflyttningar mellan två pariteterna.

  • Om korrelationen är hög och positiv därefter valutorna rör sig på samma sätt.
  • Om korrelationen är hög och negativ sedan valutorna rör sig i motsatt riktning.
  • Om korrelationen är låg valutorna inte rör sig på samma sätt.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
0.9
71
52.1
87.6
-31.8
-55.5
-71
AUDUSD
EURJPY0.9
100
37
47.6
-6.3
49.3
-6.6
35.2
EURJPY
EURUSD71
37
100
48.9
80.1
-16.2
-82.6
-73.8
EURUSD
GBPUSD52.1
47.6
48.9
100
48.8
34.1
-28
-14.8
GBPUSD
NZDUSD87.6
-6.3
80.1
48.8
100
-24.3
-68.6
-85.1
NZDUSD
USDCAD-31.8
49.3
-16.2
34.1
-24.3
100
36
52.2
USDCAD
USDCHF-55.5
-6.6
-82.6
-28
-68.6
36
100
79
USDCHF
USDJPY-71
35.2
-73.8
-14.8
-85.1
52.2
79
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
65.2
89
91.1
10.6
-76.4
-81.3
-95.2
AUDUSD
EURJPY65.2
100
90.8
57.9
-18.1
-87.5
-88.9
-54.8
EURJPY
EURUSD89
90.8
100
81.6
-13.5
-88.9
-95.5
-84.8
EURUSD
GBPUSD91.1
57.9
81.6
100
9.5
-59.1
-67.7
-89.6
GBPUSD
NZDUSD10.6
-18.1
-13.5
9.5
100
22.6
29.8
4
NZDUSD
USDCAD-76.4
-87.5
-88.9
-59.1
22.6
100
94.3
66.9
USDCAD
USDCHF-81.3
-88.9
-95.5
-67.7
29.8
94.3
100
78.3
USDCHF
USDJPY-95.2
-54.8
-84.8
-89.6
4
66.9
78.3
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
63.9
68.5
65.1
54.1
-45.3
-57.3
-54.1
AUDUSD
EURJPY63.9
100
97.1
91.5
8.9
-9
-62.1
-47
EURJPY
EURUSD68.5
97.1
100
89.8
27.4
-25.7
-77.6
-66.8
EURUSD
GBPUSD65.1
91.5
89.8
100
10.1
-24.8
-56.5
-46.7
GBPUSD
NZDUSD54.1
8.9
27.4
10.1
100
-80.4
-71
-73.7
NZDUSD
USDCAD-45.3
-9
-25.7
-24.8
-80.4
100
65.5
67
USDCAD
USDCHF-57.3
-62.1
-77.6
-56.5
-71
65.5
100
93.1
USDCHF
USDJPY-54.1
-47
-66.8
-46.7
-73.7
67
93.1
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
28.9
96.2
95.6
94.5
-96.1
-52.8
-93.5
AUDUSD
EURJPY28.9
100
47
27.8
20.1
-48.3
20.1
0.7
EURJPY
EURUSD96.2
47
100
96.4
90.8
-97.1
-47
-87.9
EURUSD
GBPUSD95.6
27.8
96.4
100
93.1
-92
-55.4
-93.9
GBPUSD
NZDUSD94.5
20.1
90.8
93.1
100
-89.2
-56.5
-91.2
NZDUSD
USDCAD-96.1
-48.3
-97.1
-92
-89.2
100
37.7
84.2
USDCAD
USDCHF-52.8
20.1
-47
-55.4
-56.5
37.7
100
64
USDCHF
USDJPY-93.5
0.7
-87.9
-93.9
-91.2
84.2
64
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY