Forex Korrelation

Tabell över korrelationer

Följande tabeller utgör sambandet mellan de olika pariteten av valutamarknaden. Korrelationskoefficienten visar likheten mellan de förflyttningar mellan två pariteterna.

  • Om korrelationen är hög och positiv därefter valutorna rör sig på samma sätt.
  • Om korrelationen är hög och negativ sedan valutorna rör sig i motsatt riktning.
  • Om korrelationen är låg valutorna inte rör sig på samma sätt.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
46
-71.1
7.2
3.7
-30.5
-7.7
-1.9
AUDUSD
EURJPY46
100
-50
-26.3
-40.3
8.2
-33.6
-7.1
EURJPY
EURUSD-71.1
-50
100
32.1
33.9
-7.8
33.7
28.4
EURUSD
GBPUSD7.2
-26.3
32.1
100
62.1
-77.2
14.2
29.8
GBPUSD
NZDUSD3.7
-40.3
33.9
62.1
100
-58.9
59.8
62.1
NZDUSD
USDCAD-30.5
8.2
-7.8
-77.2
-58.9
100
-4.5
-36.4
USDCAD
USDCHF-7.7
-33.6
33.7
14.2
59.8
-4.5
100
60
USDCHF
USDJPY-1.9
-7.1
28.4
29.8
62.1
-36.4
60
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
25.1
-58.9
-49.4
86.4
-89.4
83
77
AUDUSD
EURJPY25.1
100
41.3
23.6
31.2
-21
10.2
4.4
EURJPY
EURUSD-58.9
41.3
100
84.9
-33.4
54.8
-76
-89.2
EURUSD
GBPUSD-49.4
23.6
84.9
100
-23.3
38.8
-76.4
-81.2
GBPUSD
NZDUSD86.4
31.2
-33.4
-23.3
100
-84.9
56.8
52.1
NZDUSD
USDCAD-89.4
-21
54.8
38.8
-84.9
100
-71.9
-70.5
USDCAD
USDCHF83
10.2
-76
-76.4
56.8
-71.9
100
88.3
USDCHF
USDJPY77
4.4
-89.2
-81.2
52.1
-70.5
88.3
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
27.3
-1.9
40.2
88.4
-92.9
-54.8
25.3
AUDUSD
EURJPY27.3
100
59.9
69.2
33.6
-19
-14
13.4
EURJPY
EURUSD-1.9
59.9
100
42.4
15.5
-6.2
-53.6
-71.3
EURUSD
GBPUSD40.2
69.2
42.4
100
36.2
-30.7
-39.5
8.6
GBPUSD
NZDUSD88.4
33.6
15.5
36.2
100
-92.2
-64.5
9
NZDUSD
USDCAD-92.9
-19
-6.2
-30.7
-92.2
100
69.9
-7.8
USDCAD
USDCHF-54.8
-14
-53.6
-39.5
-64.5
69.9
100
54.7
USDCHF
USDJPY25.3
13.4
-71.3
8.6
9
-7.8
54.7
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
47.1
90.6
56.7
84.2
-96.6
4.7
-85.3
AUDUSD
EURJPY47.1
100
71.7
57.2
23.1
-56.1
20.1
-7.4
EURJPY
EURUSD90.6
71.7
100
75.1
65
-90.2
10.3
-74.7
EURUSD
GBPUSD56.7
57.2
75.1
100
11.7
-57.6
-3.5
-50.9
GBPUSD
NZDUSD84.2
23.1
65
11.7
100
-82.6
8.7
-73.2
NZDUSD
USDCAD-96.6
-56.1
-90.2
-57.6
-82.6
100
-7.2
76.2
USDCAD
USDCHF4.7
20.1
10.3
-3.5
8.7
-7.2
100
4.8
USDCHF
USDJPY-85.3
-7.4
-74.7
-50.9
-73.2
76.2
4.8
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY