Forex Korrelation

Tabell över korrelationer

Följande tabeller utgör sambandet mellan de olika pariteten av valutamarknaden. Korrelationskoefficienten visar likheten mellan de förflyttningar mellan två pariteterna.

  • Om korrelationen är hög och positiv därefter valutorna rör sig på samma sätt.
  • Om korrelationen är hög och negativ sedan valutorna rör sig i motsatt riktning.
  • Om korrelationen är låg valutorna inte rör sig på samma sätt.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
39.9
20.9
23.1
68.8
-7.8
-45
-50.1
AUDUSD
EURJPY39.9
100
70.3
62.7
51.7
41.4
11.9
-83.6
EURJPY
EURUSD20.9
70.3
100
81.2
55.3
78.8
20.4
-65.4
EURUSD
GBPUSD23.1
62.7
81.2
100
47.3
62.7
28.8
-52.6
GBPUSD
NZDUSD68.8
51.7
55.3
47.3
100
25.4
-17.7
-69.1
NZDUSD
USDCAD-7.8
41.4
78.8
62.7
25.4
100
38.3
-32.7
USDCAD
USDCHF-45
11.9
20.4
28.8
-17.7
38.3
100
10.4
USDCHF
USDJPY-50.1
-83.6
-65.4
-52.6
-69.1
-32.7
10.4
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
84.7
91.5
80.5
70.9
-97.7
-87.5
-92.5
AUDUSD
EURJPY84.7
100
97.2
76.2
48.7
-87
-95.7
-84.4
EURJPY
EURUSD91.5
97.2
100
80.9
64
-91.3
-93
-94.6
EURUSD
GBPUSD80.5
76.2
80.9
100
59.9
-76.9
-77.9
-79.7
GBPUSD
NZDUSD70.9
48.7
64
59.9
100
-62.2
-45.6
-78.7
NZDUSD
USDCAD-97.7
-87
-91.3
-76.9
-62.2
100
89.8
89
USDCAD
USDCHF-87.5
-95.7
-93
-77.9
-45.6
89.8
100
80.9
USDCHF
USDJPY-92.5
-84.4
-94.6
-79.7
-78.7
89
80.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
78.6
84.4
85.3
-1.9
-81.7
-79.7
-21.3
AUDUSD
EURJPY78.6
100
96.7
85.9
-43.5
-65.4
-87.3
14.1
EURJPY
EURUSD84.4
96.7
100
85.8
-24.4
-74.1
-93.2
-11.8
EURUSD
GBPUSD85.3
85.9
85.8
100
-35.8
-81.1
-83.7
0.9
GBPUSD
NZDUSD-1.9
-43.5
-24.4
-35.8
100
-8.2
14.4
-74.1
NZDUSD
USDCAD-81.7
-65.4
-74.1
-81.1
-8.2
100
85.6
33
USDCAD
USDCHF-79.7
-87.3
-93.2
-83.7
14.4
85.6
100
21.9
USDCHF
USDJPY-21.3
14.1
-11.8
0.9
-74.1
33
21.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
37
95.8
94.6
94.4
-95.8
-38.6
-92.8
AUDUSD
EURJPY37
100
55.7
36.8
29.3
-54.7
20.6
-6.7
EURJPY
EURUSD95.8
55.7
100
94.7
90
-96.5
-31.3
-86.5
EURUSD
GBPUSD94.6
36.8
94.7
100
88.7
-91.8
-42.5
-91.3
GBPUSD
NZDUSD94.4
29.3
90
88.7
100
-89.2
-39.2
-89.9
NZDUSD
USDCAD-95.8
-54.7
-96.5
-91.8
-89.2
100
24.7
83.1
USDCAD
USDCHF-38.6
20.6
-31.3
-42.5
-39.2
24.7
100
49.9
USDCHF
USDJPY-92.8
-6.7
-86.5
-91.3
-89.9
83.1
49.9
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY