Forex Korrelation

Tabell över korrelationer

Följande tabeller utgör sambandet mellan de olika pariteten av valutamarknaden. Korrelationskoefficienten visar likheten mellan de förflyttningar mellan två pariteterna.

  • Om korrelationen är hög och positiv därefter valutorna rör sig på samma sätt.
  • Om korrelationen är hög och negativ sedan valutorna rör sig i motsatt riktning.
  • Om korrelationen är låg valutorna inte rör sig på samma sätt.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
85.1
-46.2
74.7
-35
-73.2
-33.1
-45.3
AUDUSD
EURJPY85.1
100
-10.8
53
-59.3
-54.2
-50.4
-51.4
EURJPY
EURUSD-46.2
-10.8
100
-53.1
-36.7
55.7
-6.9
-3.8
EURUSD
GBPUSD74.7
53
-53.1
100
-2.8
-80.4
-14.2
-28.1
GBPUSD
NZDUSD-35
-59.3
-36.7
-2.8
100
-2.3
62.4
52.5
NZDUSD
USDCAD-73.2
-54.2
55.7
-80.4
-2.3
100
7.3
17.7
USDCAD
USDCHF-33.1
-50.4
-6.9
-14.2
62.4
7.3
100
56.6
USDCHF
USDJPY-45.3
-51.4
-3.8
-28.1
52.5
17.7
56.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
12.1
16.9
65.9
94.5
-60.9
-31.7
-8.9
AUDUSD
EURJPY12.1
100
84
-6.1
1.2
-41.5
-76.2
23.2
EURJPY
EURUSD16.9
84
100
26.1
19.1
-27.3
-66.4
-33.2
EURUSD
GBPUSD65.9
-6.1
26.1
100
74.4
-4.4
8.9
-57.4
GBPUSD
NZDUSD94.5
1.2
19.1
74.4
100
-53.9
-25.8
-31.6
NZDUSD
USDCAD-60.9
-41.5
-27.3
-4.4
-53.9
100
75.5
-23.9
USDCAD
USDCHF-31.7
-76.2
-66.4
8.9
-25.8
75.5
100
-14.2
USDCHF
USDJPY-8.9
23.2
-33.2
-57.4
-31.6
-23.9
-14.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
77.7
-42.6
77.2
83.9
-74.2
9.3
86.2
AUDUSD
EURJPY77.7
100
6.5
82.1
64.2
-50.7
-24.8
63.1
EURJPY
EURUSD-42.6
6.5
100
-2.2
-29.5
36.7
-77.4
-73.3
EURUSD
GBPUSD77.2
82.1
-2.2
100
55
-41.1
-32.5
58
GBPUSD
NZDUSD83.9
64.2
-29.5
55
100
-76.2
-5
66.7
NZDUSD
USDCAD-74.2
-50.7
36.7
-41.1
-76.2
100
-22
-62.8
USDCAD
USDCHF9.3
-24.8
-77.4
-32.5
-5
-22
100
43
USDCHF
USDJPY86.2
63.1
-73.3
58
66.7
-62.8
43
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
54.3
74.4
28.8
88.7
-96.2
-6
-61.7
AUDUSD
EURJPY54.3
100
89
71.2
26.1
-62.4
17.4
-9.7
EURJPY
EURUSD74.4
89
100
59.8
49.8
-77.3
11.8
-53.9
EURUSD
GBPUSD28.8
71.2
59.8
100
-9.6
-33
-5.2
2.6
GBPUSD
NZDUSD88.7
26.1
49.8
-9.6
100
-85.6
-4
-61.4
NZDUSD
USDCAD-96.2
-62.4
-77.3
-33
-85.6
100
2.4
53.5
USDCAD
USDCHF-6
17.4
11.8
-5.2
-4
2.4
100
6.5
USDCHF
USDJPY-61.7
-9.7
-53.9
2.6
-61.4
53.5
6.5
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY