Forex Korrelation

Tabell över korrelationer

Följande tabeller utgör sambandet mellan de olika pariteten av valutamarknaden. Korrelationskoefficienten visar likheten mellan de förflyttningar mellan två pariteterna.

  • Om korrelationen är hög och positiv därefter valutorna rör sig på samma sätt.
  • Om korrelationen är hög och negativ sedan valutorna rör sig i motsatt riktning.
  • Om korrelationen är låg valutorna inte rör sig på samma sätt.
Num.periods

5min correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
40.7
-17.4
49.5
1.1
-72.1
-48.8
5.2
AUDUSD
EURJPY40.7
100
33.9
12.7
5
-34.9
-24.9
-15.2
EURJPY
EURUSD-17.4
33.9
100
-36.7
-26.9
16.9
-19.3
-46.5
EURUSD
GBPUSD49.5
12.7
-36.7
100
37.1
-36.8
18.5
66
GBPUSD
NZDUSD1.1
5
-26.9
37.1
100
11.5
61.1
64.5
NZDUSD
USDCAD-72.1
-34.9
16.9
-36.8
11.5
100
62.2
10.3
USDCAD
USDCHF-48.8
-24.9
-19.3
18.5
61.1
62.2
100
61.1
USDCHF
USDJPY5.2
-15.2
-46.5
66
64.5
10.3
61.1
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

hourly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
40.3
28.1
42.5
67.8
-61
-3.9
-4.6
AUDUSD
EURJPY40.3
100
95.5
85.7
84.8
-65.4
-4.9
-71.2
EURJPY
EURUSD28.1
95.5
100
82.7
75.3
-64.2
-19.5
-88.9
EURUSD
GBPUSD42.5
85.7
82.7
100
83.2
-49.1
21.1
-63.1
GBPUSD
NZDUSD67.8
84.8
75.3
83.2
100
-62.7
9.2
-47
NZDUSD
USDCAD-61
-65.4
-64.2
-49.1
-62.7
100
36.4
51
USDCAD
USDCHF-3.9
-4.9
-19.5
21.1
9.2
36.4
100
38.6
USDCHF
USDJPY-4.6
-71.2
-88.9
-63.1
-47
51
38.6
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

daily correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
40.9
57.5
10.9
84.9
-95.3
-76.3
-18.6
AUDUSD
EURJPY40.9
100
85.1
21.9
21.7
-48.7
-73.2
47.9
EURJPY
EURUSD57.5
85.1
100
37.7
32
-67.2
-89.4
-5.3
EURUSD
GBPUSD10.9
21.9
37.7
100
-33.7
-14.2
-32
-21
GBPUSD
NZDUSD84.9
21.7
32
-33.7
100
-79.9
-51
-12.6
NZDUSD
USDCAD-95.3
-48.7
-67.2
-14.2
-79.9
100
85.9
20
USDCAD
USDCHF-76.3
-73.2
-89.4
-32
-51
85.9
100
10.2
USDCHF
USDJPY-18.6
47.9
-5.3
-21
-12.6
20
10.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 

weekly correlation

 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY 
AUDUSD100
44.9
93.8
75.7
85.6
-96.2
-0.8
-89.4
AUDUSD
EURJPY44.9
100
66.5
52.3
26.9
-59.2
19.7
-9.2
EURJPY
EURUSD93.8
66.5
100
83.9
73.7
-95.2
3.9
-80.4
EURUSD
GBPUSD75.7
52.3
83.9
100
38.6
-77.4
-12.9
-68.8
GBPUSD
NZDUSD85.6
26.9
73.7
38.6
100
-82
10.1
-78.2
NZDUSD
USDCAD-96.2
-59.2
-95.2
-77.4
-82
100
-6.3
80.1
USDCAD
USDCHF-0.8
19.7
3.9
-12.9
10.1
-6.3
100
10.2
USDCHF
USDJPY-89.4
-9.2
-80.4
-68.8
-78.2
80.1
10.2
100
USDJPY
 AUDUSDEURJPYEURUSDGBPUSDNZDUSDUSDCADUSDCHFUSDJPY