แปลง สกุลเงิน
Graphic Afghani อัฟกานิสถาน / เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ
Afghani อัฟกานิสถาน currency
  • iso 4217: AFN
  • ประเทศอัฟกานิสถาน
เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ currency
  • iso 4217: CUC
  • คิวบา
Converter Afghani อัฟกานิสถาน / เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ

2016-02-12 ► 1 AFN = 0.0146 CUC ► Converter Afghani อัฟกานิสถาน เงินเปโซของคิวบาแปลงสภาพ . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง บาทไทย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-10

1 AFN = 0.0146 CUC

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ