ตารางการแปลง: อัฟกานิอัฟกานิสถาน/ดอลลาร์สหรัฐ

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
100 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 1.11 ดอลลาร์สหรัฐ USD
200 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 2.22 ดอลลาร์สหรัฐ USD
300 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 3.33 ดอลลาร์สหรัฐ USD
400 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 4.44 ดอลลาร์สหรัฐ USD
500 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 5.55 ดอลลาร์สหรัฐ USD
600 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 6.66 ดอลลาร์สหรัฐ USD
700 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 7.77 ดอลลาร์สหรัฐ USD
800 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 8.88 ดอลลาร์สหรัฐ USD
900 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 9.99 ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 11.10 ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 500 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 16.64 ดอลลาร์สหรัฐ USD
2 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 22.19 ดอลลาร์สหรัฐ USD
2 500 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 27.74 ดอลลาร์สหรัฐ USD
3 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 33.29 ดอลลาร์สหรัฐ USD
4 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 44.38 ดอลลาร์สหรัฐ USD
5 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 55.48 ดอลลาร์สหรัฐ USD
6 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 66.57 ดอลลาร์สหรัฐ USD
7 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 77.67 ดอลลาร์สหรัฐ USD
8 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 88.76 ดอลลาร์สหรัฐ USD
9 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 99.86 ดอลลาร์สหรัฐ USD
10 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 110.95 ดอลลาร์สหรัฐ USD
15 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 166.43 ดอลลาร์สหรัฐ USD
20 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 221.90 ดอลลาร์สหรัฐ USD
50 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 554.75 ดอลลาร์สหรัฐ USD
100 000 อัฟกานิอัฟกานิสถาน AFN AFN USD 1 109.50 ดอลลาร์สหรัฐ USD

แปลง AFN USD - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print