แปลง Devcoin (DVC) ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)

DVC
$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า DVC/AUD เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคุณ?

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน Devcoin เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

1000000 Devcoin = 1.67356087 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน Devcoin เป็น ดอลลาร์ออสเตรเลีย คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

1000000 Devcoin = 1.67356087 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ประวัติ ศาสตร์ Devcoin / ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน DVC /AUD ตั้งแต่ Sunday, 15 November 2015.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

  • 1 Devcoin = 0.00013741186306842 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

ขั้นต่ำใน

  • 1 Devcoin = 1.6735608733494E-6 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
Date DVC/AUD
0.00003574
0.00003601
0.00003618
0.00003619
0.00003619
0.00003615
0.00003596
0.00003604
0.00003618
0.00003609
0.00003609
0.00003605
0.00003605
0.00003612
0.00003638
0.00003651
0.00003650
0.00003643
0.00003645
0.00003646
0.00003632
0.00003629
0.00003644
0.00003651
0.00003650
0.00003653
0.00003650
0.00003652
0.00003678
0.00003679
0.00003663
0.00003658
0.00003662
0.00003661
0.00003648
0.00003706
0.00003706
0.00003723
0.00003744
0.00003745
0.00003744
0.00003735
0.00003711
0.00003698
0.00003705
0.00003709
0.00003709
0.00003709
0.00003737
0.00003615
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
10 000 DVC AUD 10 000 Devcoin DVC = 0.41 ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD
20 000 DVC AUD 20 000 Devcoin DVC = 0.82 ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD
150 000 DVC AUD 150 000 Devcoin DVC = 6.12 ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD
500 000 DVC AUD 500 000 Devcoin DVC = 20.41 ดอลลาร์ออสเตรเลีย AUD

ตารางการแปลง

Devcoin (DVC)/ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
10 000 Devcoin = 0.41 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
20 000 Devcoin = 0.82 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
30 000 Devcoin = 1.22 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
40 000 Devcoin = 1.63 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
50 000 Devcoin = 2.04 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
60 000 Devcoin = 2.45 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
70 000 Devcoin = 2.86 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
80 000 Devcoin = 3.27 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
90 000 Devcoin = 3.67 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
100 000 Devcoin = 4.08 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
150 000 Devcoin = 6.12 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
200 000 Devcoin = 8.16 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
250 000 Devcoin = 10.21 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
300 000 Devcoin = 12.25 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
400 000 Devcoin = 16.33 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
500 000 Devcoin = 20.41 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
600 000 Devcoin = 24.49 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
700 000 Devcoin = 28.57 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
800 000 Devcoin = 32.66 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
900 000 Devcoin = 36.74 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
1 000 000 Devcoin = 40.82 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
1 500 000 Devcoin = 61.23 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
2 000 000 Devcoin = 81.64 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
5 000 000 Devcoin = 204.10 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
10 000 000 Devcoin = 408.20 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());