ตารางการแปลง: ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 ยูโร EUR EUR USD 1.17 ดอลลาร์สหรัฐ USD
2 ยูโร EUR EUR USD 2.35 ดอลลาร์สหรัฐ USD
3 ยูโร EUR EUR USD 3.52 ดอลลาร์สหรัฐ USD
4 ยูโร EUR EUR USD 4.69 ดอลลาร์สหรัฐ USD
5 ยูโร EUR EUR USD 5.86 ดอลลาร์สหรัฐ USD
6 ยูโร EUR EUR USD 7.04 ดอลลาร์สหรัฐ USD
7 ยูโร EUR EUR USD 8.21 ดอลลาร์สหรัฐ USD
8 ยูโร EUR EUR USD 9.38 ดอลลาร์สหรัฐ USD
9 ยูโร EUR EUR USD 10.55 ดอลลาร์สหรัฐ USD
10 ยูโร EUR EUR USD 11.73 ดอลลาร์สหรัฐ USD
15 ยูโร EUR EUR USD 17.59 ดอลลาร์สหรัฐ USD
20 ยูโร EUR EUR USD 23.45 ดอลลาร์สหรัฐ USD
25 ยูโร EUR EUR USD 29.31 ดอลลาร์สหรัฐ USD
30 ยูโร EUR EUR USD 35.18 ดอลลาร์สหรัฐ USD
40 ยูโร EUR EUR USD 46.90 ดอลลาร์สหรัฐ USD
50 ยูโร EUR EUR USD 58.63 ดอลลาร์สหรัฐ USD
60 ยูโร EUR EUR USD 70.35 ดอลลาร์สหรัฐ USD
70 ยูโร EUR EUR USD 82.08 ดอลลาร์สหรัฐ USD
80 ยูโร EUR EUR USD 93.80 ดอลลาร์สหรัฐ USD
90 ยูโร EUR EUR USD 105.53 ดอลลาร์สหรัฐ USD
100 ยูโร EUR EUR USD 117.25 ดอลลาร์สหรัฐ USD
150 ยูโร EUR EUR USD 175.88 ดอลลาร์สหรัฐ USD
200 ยูโร EUR EUR USD 234.50 ดอลลาร์สหรัฐ USD
500 ยูโร EUR EUR USD 586.25 ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 000 ยูโร EUR EUR USD 1 172.50 ดอลลาร์สหรัฐ USD

แปลง EUR USD - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print