ตารางการแปลง: รูปีอินเดีย/ดอลลาร์สหรัฐ

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
100 รูปีอินเดีย INR INR USD 1.23 ดอลลาร์สหรัฐ USD
200 รูปีอินเดีย INR INR USD 2.45 ดอลลาร์สหรัฐ USD
300 รูปีอินเดีย INR INR USD 3.68 ดอลลาร์สหรัฐ USD
400 รูปีอินเดีย INR INR USD 4.90 ดอลลาร์สหรัฐ USD
500 รูปีอินเดีย INR INR USD 6.13 ดอลลาร์สหรัฐ USD
600 รูปีอินเดีย INR INR USD 7.35 ดอลลาร์สหรัฐ USD
700 รูปีอินเดีย INR INR USD 8.58 ดอลลาร์สหรัฐ USD
800 รูปีอินเดีย INR INR USD 9.80 ดอลลาร์สหรัฐ USD
900 รูปีอินเดีย INR INR USD 11.03 ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 12.26 ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 500 รูปีอินเดีย INR INR USD 18.38 ดอลลาร์สหรัฐ USD
2 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 24.51 ดอลลาร์สหรัฐ USD
2 500 รูปีอินเดีย INR INR USD 30.64 ดอลลาร์สหรัฐ USD
3 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 36.77 ดอลลาร์สหรัฐ USD
4 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 49.02 ดอลลาร์สหรัฐ USD
5 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 61.28 ดอลลาร์สหรัฐ USD
6 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 73.54 ดอลลาร์สหรัฐ USD
7 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 85.79 ดอลลาร์สหรัฐ USD
8 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 98.05 ดอลลาร์สหรัฐ USD
9 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 110.30 ดอลลาร์สหรัฐ USD
10 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 122.56 ดอลลาร์สหรัฐ USD
15 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 183.84 ดอลลาร์สหรัฐ USD
20 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 245.12 ดอลลาร์สหรัฐ USD
50 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 612.80 ดอลลาร์สหรัฐ USD
100 000 รูปีอินเดีย INR INR USD 1 225.60 ดอลลาร์สหรัฐ USD

แปลง INR USD - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print