แปลง สกุลเงิน
Graphic เงินเยนของญี่ปุ่น / บาทไทย
เงินเยนของญี่ปุ่น currency
  • iso 4217: JPY
  • ประเทศญี่ปุ่น
บาทไทย currency
  • iso 4217: THB
  • ประเทศไทย
Converter เงินเยนของญี่ปุ่น / บาทไทย

2016-02-13 ► 1 JPY = 0.3153 THB ► Converter เงินเยนของญี่ปุ่น บาทไทย . แปลงสกุลเงินออนไลน์ฟรีตามอัตราแลกเปลี่ยน แปลงสกุลเงิน

วิธีการใช้ตัวแปลง?

ความเท่าเทียมกันและ ดอลลาร์ฮ่องกง บาทไทย ได้รับที่นี่ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 2016-02-10

1 JPY = 0.3153 THB

คุณสามารถเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบ