ตารางการแปลง: บาทไทย/นิวเชเกลอิสราเอล

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
10 บาทไทย THB THB ILS 1.06 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
20 บาทไทย THB THB ILS 2.11 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
30 บาทไทย THB THB ILS 3.17 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
40 บาทไทย THB THB ILS 4.22 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
50 บาทไทย THB THB ILS 5.28 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
60 บาทไทย THB THB ILS 6.33 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
70 บาทไทย THB THB ILS 7.39 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
80 บาทไทย THB THB ILS 8.45 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
90 บาทไทย THB THB ILS 9.50 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
100 บาทไทย THB THB ILS 10.56 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
150 บาทไทย THB THB ILS 15.84 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
200 บาทไทย THB THB ILS 21.11 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
250 บาทไทย THB THB ILS 26.39 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
300 บาทไทย THB THB ILS 31.67 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
400 บาทไทย THB THB ILS 42.23 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
500 บาทไทย THB THB ILS 52.79 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
600 บาทไทย THB THB ILS 63.34 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
700 บาทไทย THB THB ILS 73.90 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
800 บาทไทย THB THB ILS 84.46 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
900 บาทไทย THB THB ILS 95.01 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
1 000 บาทไทย THB THB ILS 105.57 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
1 500 บาทไทย THB THB ILS 158.36 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
2 000 บาทไทย THB THB ILS 211.14 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
5 000 บาทไทย THB THB ILS 527.85 นิวเชเกลอิสราเอล ILS
10 000 บาทไทย THB THB ILS 1 055.70 นิวเชเกลอิสราเอล ILS

แปลง THB ILS - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print