ตารางการแปลง: บาทไทย/เปโซเม็กซิโก

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 บาทไทย THB THB MXN 0.53 เปโซเม็กซิโก MXN
2 บาทไทย THB THB MXN 1.07 เปโซเม็กซิโก MXN
3 บาทไทย THB THB MXN 1.60 เปโซเม็กซิโก MXN
4 บาทไทย THB THB MXN 2.13 เปโซเม็กซิโก MXN
5 บาทไทย THB THB MXN 2.67 เปโซเม็กซิโก MXN
6 บาทไทย THB THB MXN 3.20 เปโซเม็กซิโก MXN
7 บาทไทย THB THB MXN 3.73 เปโซเม็กซิโก MXN
8 บาทไทย THB THB MXN 4.26 เปโซเม็กซิโก MXN
9 บาทไทย THB THB MXN 4.80 เปโซเม็กซิโก MXN
10 บาทไทย THB THB MXN 5.33 เปโซเม็กซิโก MXN
15 บาทไทย THB THB MXN 8.00 เปโซเม็กซิโก MXN
20 บาทไทย THB THB MXN 10.66 เปโซเม็กซิโก MXN
25 บาทไทย THB THB MXN 13.33 เปโซเม็กซิโก MXN
30 บาทไทย THB THB MXN 15.99 เปโซเม็กซิโก MXN
40 บาทไทย THB THB MXN 21.32 เปโซเม็กซิโก MXN
50 บาทไทย THB THB MXN 26.65 เปโซเม็กซิโก MXN
60 บาทไทย THB THB MXN 31.98 เปโซเม็กซิโก MXN
70 บาทไทย THB THB MXN 37.31 เปโซเม็กซิโก MXN
80 บาทไทย THB THB MXN 42.64 เปโซเม็กซิโก MXN
90 บาทไทย THB THB MXN 47.97 เปโซเม็กซิโก MXN
100 บาทไทย THB THB MXN 53.30 เปโซเม็กซิโก MXN
150 บาทไทย THB THB MXN 79.95 เปโซเม็กซิโก MXN
200 บาทไทย THB THB MXN 106.60 เปโซเม็กซิโก MXN
500 บาทไทย THB THB MXN 266.50 เปโซเม็กซิโก MXN
1 000 บาทไทย THB THB MXN 533.00 เปโซเม็กซิโก MXN

แปลง THB MXN - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print