ตารางการแปลง: ชิลลิงแทนซาเนีย/ดอลลาร์สหรัฐ

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 0.43 ดอลลาร์สหรัฐ USD
2 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 0.87 ดอลลาร์สหรัฐ USD
3 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 1.30 ดอลลาร์สหรัฐ USD
4 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 1.73 ดอลลาร์สหรัฐ USD
5 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 2.16 ดอลลาร์สหรัฐ USD
6 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 2.60 ดอลลาร์สหรัฐ USD
7 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 3.03 ดอลลาร์สหรัฐ USD
8 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 3.46 ดอลลาร์สหรัฐ USD
9 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 3.89 ดอลลาร์สหรัฐ USD
10 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 4.33 ดอลลาร์สหรัฐ USD
15 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 6.49 ดอลลาร์สหรัฐ USD
20 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 8.65 ดอลลาร์สหรัฐ USD
25 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 10.82 ดอลลาร์สหรัฐ USD
30 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 12.98 ดอลลาร์สหรัฐ USD
40 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 17.30 ดอลลาร์สหรัฐ USD
50 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 21.63 ดอลลาร์สหรัฐ USD
60 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 25.96 ดอลลาร์สหรัฐ USD
70 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 30.28 ดอลลาร์สหรัฐ USD
80 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 34.61 ดอลลาร์สหรัฐ USD
90 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 38.93 ดอลลาร์สหรัฐ USD
100 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 43.26 ดอลลาร์สหรัฐ USD
150 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 64.89 ดอลลาร์สหรัฐ USD
200 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 86.52 ดอลลาร์สหรัฐ USD
500 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 216.30 ดอลลาร์สหรัฐ USD
1 000 000 ชิลลิงแทนซาเนีย TZS TZS USD 432.60 ดอลลาร์สหรัฐ USD

แปลง TZS USD - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print