ตารางการแปลง: ดอลลาร์สหรัฐ/ทอง

จำนวน แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 0.56 ทอง XAU
2 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 1.11 ทอง XAU
3 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 1.67 ทอง XAU
4 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 2.22 ทอง XAU
5 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 2.78 ทอง XAU
6 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 3.33 ทอง XAU
7 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 3.89 ทอง XAU
8 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 4.45 ทอง XAU
9 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 5.00 ทอง XAU
10 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 5.56 ทอง XAU
15 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 8.34 ทอง XAU
20 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 11.12 ทอง XAU
25 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 13.90 ทอง XAU
30 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 16.67 ทอง XAU
40 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 22.23 ทอง XAU
50 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 27.79 ทอง XAU
60 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 33.35 ทอง XAU
70 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 38.91 ทอง XAU
80 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 44.46 ทอง XAU
90 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 50.02 ทอง XAU
100 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 55.58 ทอง XAU
150 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 83.37 ทอง XAU
200 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 111.16 ทอง XAU
500 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 277.90 ทอง XAU
1 000 000 ดอลลาร์สหรัฐ USD USD XAU 555.80 ทอง XAU

แปลง USD XAU - กราฟประวัติศาสตร์ ของสกุลเงิน - ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน - Print