แปลง CraftCoin (XCC) ยูโร (EUR)

XCC
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . แปลง

ตัวแปลงค่า XCC/EUR เป็นการให้บริการโดยไม่มีการรับประกัน ราคาอาจแตกต่างจากที่ให้โดยสถาบันการเงินอย่างเช่น ธนาคาร, โบรกเกอร์หรือบริษัทให้บริการด้านการโอนเงิน

อัปเดตล่าสุด:

Transferwise
ไม่มีการโก่งราคาเมื่อคุณส่งเงินไปต่างประเทศ TransferWise ใช้อัตราแลกเปลี่ยนจริง ทำให้ถูกกว่าธนาคารของคุณถึง 8 เท่า เรียนรู้เพิ่มเติม

มันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่ที่จะแลกเปลี่ยนสกุลเงินของคุณ?

วันที่ดีที่สุดในการแลกเปลี่ยน CraftCoin เป็น ยูโร คือวันที่ . ในช่วงเวลานั้น สกุลเงินขึ้นไปแตะมูลค่าระดับสูงสุดของค่าเงิน.

100 CraftCoin = 0.1773 ยูโร

วันที่แย่ที่สุดในการแลกเปลี่ยน CraftCoin เป็น ยูโร คือวันที่ . อัตราการแลกเปลี่ยนตกลงไปอยู่ในระดับค่าเงินที่ต่ำที่สุด.

100 CraftCoin = 0.1773 ยูโร

ประวัติ ศาสตร์ CraftCoin / ยูโร

ประวัติความเป็นมาของอัตราการให้บริการทุกวัน XCC /EUR ตั้งแต่ Sunday, 15 November 2015.

สูงสุดก็มาถึงเมื่อ

  • 1 CraftCoin = 28.320669274056 ยูโร

ขั้นต่ำใน

  • 1 CraftCoin = 0.0017731093777982 ยูโร
Date XCC/EUR
2.0768
2.0768
2.0753
2.0724
2.0847
2.0864
2.0860
2.0862
2.0741
2.0686
2.0635
2.0576
2.0609
2.0608
2.0608
2.0528
2.0693
2.0693
2.0672
2.0867
2.0868
2.0868
2.0669
2.0676
2.0640
2.0468
2.0558
2.0556
2.0556
2.0430
2.0334
2.0266
2.0237
2.0347
2.0345
2.0345
2.0489
2.0564
2.0534
2.0535
2.0722
2.0724
2.0724
2.0691
2.0820
2.0863
2.0874
2.0891
2.0893
2.0894
แปลง เข้าไป ผลลัพธ์ -
1 XCC EUR 1 CraftCoin XCC = 2.08 ยูโร EUR
2 XCC EUR 2 CraftCoin XCC = 4.15 ยูโร EUR
15 XCC EUR 15 CraftCoin XCC = 31.15 ยูโร EUR
50 XCC EUR 50 CraftCoin XCC = 103.85 ยูโร EUR

ตารางการแปลง

CraftCoin (XCC)/ยูโร (EUR)
1 CraftCoin = 2.08 ยูโร
2 CraftCoin = 4.15 ยูโร
3 CraftCoin = 6.23 ยูโร
4 CraftCoin = 8.31 ยูโร
5 CraftCoin = 10.38 ยูโร
6 CraftCoin = 12.46 ยูโร
7 CraftCoin = 14.54 ยูโร
8 CraftCoin = 16.62 ยูโร
9 CraftCoin = 18.69 ยูโร
10 CraftCoin = 20.77 ยูโร
15 CraftCoin = 31.15 ยูโร
20 CraftCoin = 41.54 ยูโร
25 CraftCoin = 51.92 ยูโร
30 CraftCoin = 62.31 ยูโร
40 CraftCoin = 83.08 ยูโร
50 CraftCoin = 103.85 ยูโร
60 CraftCoin = 124.61 ยูโร
70 CraftCoin = 145.38 ยูโร
80 CraftCoin = 166.15 ยูโร
90 CraftCoin = 186.92 ยูโร
100 CraftCoin = 207.69 ยูโร
150 CraftCoin = 311.54 ยูโร
200 CraftCoin = 415.38 ยูโร
500 CraftCoin = 1 038.45 ยูโร
1 000 CraftCoin = 2 076.90 ยูโร
tyles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-text")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var counter = function counter(content) { var params = arguments.length > 1 && arguments[1] !== undefined ? arguments[1] : {}; var _params$title3 = params.title, title = _params$title3 === void 0 ? null : _params$title3, _params$classes3 = params.classes, classes = _params$classes3 === void 0 ? [] : _params$classes3, _params$attributes3 = params.attributes, attributes = _params$attributes3 === void 0 ? {} : _params$attributes3, _params$styles3 = params.styles, styles = _params$styles3 === void 0 ? {} : _params$styles3; return apiObject({ type: 'counter', content: content }, function () { ensureCss(); return makeLayersCounterAbstract({ content: content.toString(), title: title, extra: { attributes: attributes, styles: styles, classes: ["".concat(config.familyPrefix, "-layers-counter")].concat(_toConsumableArray(classes)) } }); }); }; var layer = function layer(assembler) { return apiObject({ type: 'layer' }, function () { ensureCss(); var children = []; assembler(function (args) { Array.isArray(args) ? args.map(function (a) { children = children.concat(a.abstract); }) : children = children.concat(args.abstract); }); return [{ tag: 'span', attributes: { class: "".concat(config.familyPrefix, "-layers") }, children: children }]; }); }; var api = { noAuto: noAuto, config: config, dom: dom, library: library, parse: parse, findIconDefinition: findIconDefinition, icon: icon, text: text, counter: counter, layer: layer, toHtml: toHtml }; var autoReplace = function autoReplace() { var params = arguments.length > 0 && arguments[0] !== undefined ? arguments[0] : {}; var _params$autoReplaceSv = params.autoReplaceSvgRoot, autoReplaceSvgRoot = _params$autoReplaceSv === void 0 ? DOCUMENT : _params$autoReplaceSv; if ((Object.keys(namespace.styles).length > 0 || config.autoFetchSvg) && IS_DOM && config.autoReplaceSvg) api.dom.i2svg({ node: autoReplaceSvgRoot }); }; function bootstrap() { if (IS_BROWSER) { if (!WINDOW.FontAwesome) { WINDOW.FontAwesome = api; } domready(function () { autoReplace(); observe({ treeCallback: onTree, nodeCallback: onNode, pseudoElementsCallback: searchPseudoElements }); }); } namespace.hooks = _objectSpread({}, namespace.hooks, { addPack: function addPack(prefix, icons) { namespace.styles[prefix] = _objectSpread({}, namespace.styles[prefix] || {}, icons); build(); autoReplace(); }, addShims: function addShims(shims) { var _namespace$shims; (_namespace$shims = namespace.shims).push.apply(_namespace$shims, _toConsumableArray(shims)); build(); autoReplace(); } }); } bunker(bootstrap); }());