ฝาก
+2 500 EUR
ถอน -46 EUR
กำไร/ขาดทุน
+657 EUR
+28.21%
ผลกำไร & การขาดทุนลอยตัว
+13 EUR
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ
+5 113 EUR

การวิเคราะห์แบบปรับแต่งส่วนตัวของบัญชีการเทรดของคุณ

  • การวิเคราะห์รายละเอียดอย่างรวดเร็ว
  • เคล็ดลับในการจำกัดการขาดทุนของคุณ
  • ข้อสรุปของจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ

การรักษาความลับและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

  • บัญชีของคุณนั้นเป็นส่วนตัวและนิรนามตามค่าเริ่มต้น
  • ข้อมูลของคุณจะเป็นของคุณและสามารถลบได้อย่างสิ้นเชิงเมื่อร้องขอ
  • ความปลอดภัยของคุณคือความสำคัญอันดับหนึ่งของเรา

สัญลักษณ์ที่มีการเทรดมากที่สุด

สถิติ

อัตราผลกำไร
+34.02%
ผลกำไรเฉลี่ยต่อการเทรด
+28 EUR
การขาดทุนเฉลี่ยต่อการเทรด
-11 EUR
ยอดขาดทุนสะสมสูงสุด
-317 EUR
ระยะเวลาการเทรดเฉลี่ย
53.20 hour
จำนวนของการเทรด
291
การเทรดต่อสัปดาห์
20.79
ปีของการสร้าง
2020
99 วันตั้งแต่เปิดบัญชี

Performances

วันที่ดีที่สุด
+282 EUR
สัปดาห์ที่ดีที่สุด
+282 EUR
เดือนที่ดีที่สุด
+713 EUR
การเทรดที่ดีที่สุด
+230 EUR
วันที่แย่ที่สุด
-80 EUR
สัปดาห์ที่แย่ที่สุด
-80 EUR
เดือนที่แย่ที่สุด
-85 EUR
การเทรดที่แย่ที่สุด
-25 EUR

บัญชีในเวลาจริง

ผลกำไร & การขาดทุนลอยตัว
+12.52 EUR
+0.25%
ความเสี่ยงสูงสุด
-29.22 EUR
-0.57%
ตำแหน่งเปิด
2
คำสั่งซื้อขายที่รอดำเนินการ
0

การอัปเดตครั้งล่าสุด: 1 นาที ที่แล้ว

 

ยอดขาดทุนสะสม

พัฒนาการ: ยาก ผลกระทบ:
พอร์ตโฟลิโอของคุณมียอดขาดทุนสะสมสูงสุดเท่ากับ -6.56%
67
67
-16

การใช้งานการหยุดขาดทุน

พัฒนาการ: ง่าย ผลกระทบ:
+100.00% ของการเทรดถูกเปิดโดยมีการหยุดขาดทุน
100
100
+0

ความเสี่ยงของการพังทลาย

พัฒนาการ: ยาก ผลกระทบ:
ความเสี่ยงของการพังทลายเท่ากับ +100.00%
0
0
-94

ความเสี่ยงต่อตำแหน่ง

พัฒนาการ: ง่าย ผลกระทบ:
ความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดเท่ากับ -0.91%
79
79
-6

ความเสี่ยงสูงสุด

พัฒนาการ: ง่าย ผลกระทบ:
ความเสี่ยงสูงสุดของพอร์ตโฟลิโอเท่ากับ -3.40%
70
70
+3

เสถียรภาพของความเสี่ยง

พัฒนาการ: ง่าย ผลกระทบ:
ความเสี่ยงเฉลี่ยต่อการเทรดเท่ากับ -0.52%
59
59
-21

อัตราผลกำไร

พัฒนาการ: ยาก ผลกระทบ:
+38.38% ของการเทรดสร้างผลกำไรระหว่างช่วงเวลาที่ทำการศึกษา
38
38
+10

ROI รายปี

พัฒนาการ: ยาก ผลกระทบ:
ผลตอบแทนจากการลงทุนรายปีเท่ากับ -31.93%
0
0
+0
  เข้าสู่ระบบ