EUR
CAD 151.31
CHF 112.85
GBP 89.89
IDR 1 652 280.00
JPY 12 837.10
MYR 473.58
USD 113.11

Bu para birimi dönüştürücüsü Mataf tarafından sağlanmaktadır