EUR
CAD 149.47
CHF 109.40
GBP 91.43
IDR 1 569 130.00
JPY 11 832.60
MYR 470.48
USD 112.26

Bu para birimi dönüştürücüsü Mataf tarafından sağlanmaktadır