EUR
CAD 150.79
CHF 114.72
GBP 88.07
IDR 1 748 370.00
JPY 12 959.30
MYR 478.50
USD 115.08

Bu para birimi dönüştürücüsü Mataf tarafından sağlanmaktadır