EUR
CAD 149.77
CHF 113.58
GBP 87.60
IDR 1 595 680.00
JPY 12 490.10
MYR 461.94
USD 113.01

Bu para birimi dönüştürücüsü Mataf tarafından sağlanmaktadır