EUR
USD 110.81
JPY 12 194.80
GBP 84.96
CHF 107.48
CAD 145.00
IDR 1 515 010.00
MYR 451.50

Bu para birimi dönüştürücüsü Mataf tarafından sağlanmaktadır