bảng chuyển đổi: Lev Bulgaria/Franc Thụy sĩ

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 0.55 Franc Thụy sĩ CHF
2 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 1.09 Franc Thụy sĩ CHF
3 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 1.64 Franc Thụy sĩ CHF
4 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 2.18 Franc Thụy sĩ CHF
5 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 2.73 Franc Thụy sĩ CHF
6 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 3.27 Franc Thụy sĩ CHF
7 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 3.82 Franc Thụy sĩ CHF
8 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 4.36 Franc Thụy sĩ CHF
9 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 4.91 Franc Thụy sĩ CHF
10 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 5.45 Franc Thụy sĩ CHF
15 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 8.18 Franc Thụy sĩ CHF
20 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 10.90 Franc Thụy sĩ CHF
25 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 13.63 Franc Thụy sĩ CHF
30 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 16.35 Franc Thụy sĩ CHF
40 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 21.80 Franc Thụy sĩ CHF
50 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 27.25 Franc Thụy sĩ CHF
60 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 32.70 Franc Thụy sĩ CHF
70 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 38.15 Franc Thụy sĩ CHF
80 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 43.60 Franc Thụy sĩ CHF
90 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 49.05 Franc Thụy sĩ CHF
100 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 54.50 Franc Thụy sĩ CHF
150 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 81.75 Franc Thụy sĩ CHF
200 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 109.00 Franc Thụy sĩ CHF
500 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 272.50 Franc Thụy sĩ CHF
1 000 Lev Bulgaria BGN BGN CHF 545.00 Franc Thụy sĩ CHF

chuyển đổi BGN CHF - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print