Chuyển đổi tiền tệ
Graphic Đô la Hồng Kông / Việt Nam Đồng
Đô la Hồng Kông currency
  • iso 4217: HKD
  • Hồng Kông
Việt Nam Đồng currency
  • iso 4217: VND
  • Việt Nam
Converter Đô la Hồng Kông / Việt Nam Đồng

2016-02-13 ► 1 HKD = 2863.6913 VND ► Converter Đô la Hồng Kông Việt Nam Đồng . Trực tuyến miễn phí chuyển đổi tiền tệ dựa theo tỷ giá hối đoái. Chuyển đổi tiền tệ

Làm thế nào để sử dụng chuyển đổi?

Bảng Síp và DogeCoin tính chẵn lẻ thu được ở đây đã được cập nhật trên 2016-02-10

1 HKD = 2863.6913 VND

Bạn có thể thay đổi các loại tiền tệ trong các hình thức.