bảng chuyển đổi: Riyal Ả Rập Xê-út/Naira Nigeria

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 110.46 Naira Nigeria NGN
2 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 220.93 Naira Nigeria NGN
3 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 331.39 Naira Nigeria NGN
4 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 441.85 Naira Nigeria NGN
5 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 552.32 Naira Nigeria NGN
6 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 662.78 Naira Nigeria NGN
7 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 773.24 Naira Nigeria NGN
8 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 883.71 Naira Nigeria NGN
9 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 994.17 Naira Nigeria NGN
10 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 1 104.63 Naira Nigeria NGN
15 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 1 656.95 Naira Nigeria NGN
20 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 2 209.27 Naira Nigeria NGN
25 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 2 761.59 Naira Nigeria NGN
30 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 3 313.90 Naira Nigeria NGN
40 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 4 418.54 Naira Nigeria NGN
50 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 5 523.17 Naira Nigeria NGN
60 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 6 627.80 Naira Nigeria NGN
70 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 7 732.44 Naira Nigeria NGN
80 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 8 837.07 Naira Nigeria NGN
90 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 9 941.71 Naira Nigeria NGN
100 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 11 046.34 Naira Nigeria NGN
150 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 16 569.51 Naira Nigeria NGN
200 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 22 092.68 Naira Nigeria NGN
500 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 55 231.70 Naira Nigeria NGN
1 000 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR NGN 110 463.40 Naira Nigeria NGN

chuyển đổi SAR NGN - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print