bảng chuyển đổi: Riyal Ả Rập Xê-út/Lia Thổ Nhĩ Kỳ

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 5.33 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
2 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 10.67 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
3 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 16.00 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
4 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 21.33 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
5 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 26.66 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
6 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 32.00 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
7 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 37.33 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
8 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 42.66 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
9 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 48.00 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
10 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 53.33 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
15 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 79.99 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
20 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 106.66 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
25 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 133.32 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
30 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 159.98 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
40 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 213.31 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
50 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 266.64 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
60 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 319.97 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
70 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 373.30 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
80 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 426.62 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
90 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 479.95 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
100 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 533.28 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
150 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 799.92 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
200 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 1 066.56 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
500 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 2 666.40 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
1 000 Riyal Ả Rập Xê-út SAR SAR TRY 5 332.80 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY

chuyển đổi SAR TRY - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print