Chuyển đổi tiền tệ
Graphic Việt Nam Đồng / Rúp Nga
Việt Nam Đồng currency
  • iso 4217: VND
  • Việt Nam
Rúp Nga currency
  • iso 4217: RUB
  • Nga
Converter Việt Nam Đồng / Rúp Nga

2016-02-12 ► 1 VND = 0.0036 RUB ► Converter Việt Nam Đồng Rúp Nga . Trực tuyến miễn phí chuyển đổi tiền tệ dựa theo tỷ giá hối đoái. Chuyển đổi tiền tệ

Làm thế nào để sử dụng chuyển đổi?

Bảng Síp và DogeCoin tính chẵn lẻ thu được ở đây đã được cập nhật trên 2016-02-10

1 VND = 0.0036 RUB

Bạn có thể thay đổi các loại tiền tệ trong các hình thức.