bảng chuyển đổi: franc CFA Tây Phi/Naira Nigeria

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 2.43 Naira Nigeria NGN
2 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 4.85 Naira Nigeria NGN
3 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 7.28 Naira Nigeria NGN
4 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 9.70 Naira Nigeria NGN
5 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 12.13 Naira Nigeria NGN
6 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 14.56 Naira Nigeria NGN
7 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 16.98 Naira Nigeria NGN
8 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 19.41 Naira Nigeria NGN
9 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 21.83 Naira Nigeria NGN
10 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 24.26 Naira Nigeria NGN
15 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 36.39 Naira Nigeria NGN
20 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 48.52 Naira Nigeria NGN
25 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 60.65 Naira Nigeria NGN
30 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 72.78 Naira Nigeria NGN
40 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 97.04 Naira Nigeria NGN
50 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 121.31 Naira Nigeria NGN
60 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 145.57 Naira Nigeria NGN
70 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 169.83 Naira Nigeria NGN
80 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 194.09 Naira Nigeria NGN
90 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 218.35 Naira Nigeria NGN
100 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 242.61 Naira Nigeria NGN
150 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 363.92 Naira Nigeria NGN
200 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 485.22 Naira Nigeria NGN
500 franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 1 213.05 Naira Nigeria NGN
1 000 Franc CFA Tây Phi XOF XOF NGN 2 426.10 Naira Nigeria NGN

chuyển đổi XOF NGN - Biểu đồ lịch sử của tiền tệ - Lịch sử của giá hàng ngày - Print