Bạn muốn học cách quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là nghệ thuật tạo ra lợi nhuận tối đa trong khi hạn chế thua lỗ. Hơn cả một nghệ thuật, đó là một bộ môn khoa học dựa trên cả hành vi thị trường và lịch sử của người giao dịch

Nền tảng của chúng tôi phân tích các vị trí hiện tại và quá khứ của bạn trong thời gian thực để cung cấp cho bạn các đề xuất. Bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát tài khoản của mình trong khi kiểm soát được rủi ro.

Bạn không muốn tiếp tục mất tiền trên thị trường

Trước khi kiếm được tiền trên thị trường, bạn phải học cách không thua lỗ thêm nữa. Đó là một bước quyết định mà ít nhà giao dịch làm được. Theo ESMA (Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu), 74 đến 89% các tài khoản bán lẻ CFD thường mất tiền cho các khoản đầu tư của họ.

Hãy cân nhắc làm việc với chúng tôi để nằm trong số 11% đến 26% nhà giao dịch không thua lỗ. Chúng tôi đặt nền tảng và kiến thức của chúng vào tay bạn để giúp bạn đạt được mục tiêu này.

Bạn muốn xây dựng một kế hoạch giao dịch thắng lợi

Sau khi đã học được cách không thua lỗ trên thị trường, nhà giao dịch cuối cùng cũng có thể cống hiến hết mình để phát triển một kế hoạch giao dịch mang tới thắng lợi.

Nền tảng của chúng tôi sẽ tiếp tục phân tích tài khoản của bạn trong thời gian thực để cung cấp cho bạn dữ liệu cho phép bạn liên tục tối ưu hóa kế hoạch của mình và, nếu cần, sẽ cảnh báo bạn trước khi có vấn đề phát sinh.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ miễn phí để quản lý rủi ro tài khoản giao dịch của bạn và phân tích kết quả của bạn

Cách đơn giản nhất để tìm hiểu xem các công cụ của chúng tôi giúp ích cho bạn ra sao là áp dụng chúng vào thực tiễn

SatelysFX

Satelys is a team of experts in research, development and exploitation of trading strategies.

Mataf's account

This is a real account we use to test new trading plans.

  Đăng nhập