Euro Stoxx 50 EU50

3505 25 0,71 %
Thông tin
khai mạc 3480
phạm vi hàng ngày 3463 3509
phạm vi hàng tuần 3443 3509
phạm vi hàng năm 2937 3509
tuần 1,45%
tháng 4,38%
năm 17,32%