Euro Stoxx 50 EU50

3247 55 1,74 %
Thông tin
khai mạc 3186
phạm vi hàng ngày 3178 3250
phạm vi hàng tuần 3148 3250
phạm vi hàng năm 2937 3250
tuần 2,86%
tháng 2,37%
năm 8,68%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới