Euro Stoxx 50 EU50

3057 -23 -0,74 %
Thông tin
khai mạc 3079
phạm vi hàng ngày 3054 3102
phạm vi hàng tuần 3054 3102
phạm vi hàng năm 3006 3692
tuần -0,74%
tháng -3,96%
năm -12,53%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới