Euro Stoxx 50 EU50

3369 6 0,18 %
Thông tin
khai mạc 3358
phạm vi hàng ngày 3356 3380
phạm vi hàng tuần 3330 3380
phạm vi hàng năm 2937 3577
tuần 1,2%
tháng -2,29%
năm 12,75%