FTSE 100 UK100

7188 4 0,05 %
Thông tin
khai mạc 7187
phạm vi hàng ngày 7185 7194
phạm vi hàng tuần 7157 7257
phạm vi hàng năm 6599 7264
tuần -0,73%
tháng 3,04%
năm 6,74%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới