FTSE 100 UK100

6828 20 0,3 %
Thông tin
khai mạc 6823
phạm vi hàng ngày 6823 6855
phạm vi hàng tuần 6823 6855
phạm vi hàng năm 6675 7904
tuần 0,3%
tháng -2,73%
năm -11,26%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới