Nasdaq 100 NAS100

6867 -38 -0.55 %
Thông tin
khai mạc 6906
phạm vi hàng ngày 6856 6927
phạm vi hàng tuần 6856 6927
phạm vi hàng năm 6153 7188
tuần -0.55%
tháng 4.06%
năm 7.87%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới