Nasdaq 100 NAS100

5862 -18 -0.3 %
Thông tin
khai mạc 5879
phạm vi hàng ngày 5841 5880
phạm vi hàng tuần 5751 5883
phạm vi hàng năm 4878 5989
tuần 1.12%
tháng -0.23%
năm 20.48%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày