Nasdaq 100 NAS100

6482 91 1.43 %
Thông tin
khai mạc 6391
phạm vi hàng ngày 6383 6485
phạm vi hàng tuần 6341 6485
phạm vi hàng năm 4878 6485
tuần 2.19%
tháng 1.97%
năm 33.24%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới