Nasdaq 100 NAS100

6103 14 0.23 %
Thông tin
khai mạc 6089
phạm vi hàng ngày 6085 6124
phạm vi hàng tuần 6045 6127
phạm vi hàng năm 4878 6127
tuần 0.15%
tháng 2.16%
năm 25.44%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới