Nasdaq 100 NAS100

6608 24 0,37 %
Thông tin
khai mạc 6613
phạm vi hàng ngày 6591 6635
phạm vi hàng tuần 6591 6635
phạm vi hàng năm 6153 7702
tuần 0,37%
tháng -5,05%
năm 3,78%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới