Nasdaq 100 NAS100

6868 8 0.11 %
Thông tin
khai mạc 6860
phạm vi hàng ngày 6860 6891
phạm vi hàng tuần 6796 7016
phạm vi hàng năm 6153 7188
tuần -2.17%
tháng -0.18%
năm 7.88%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới