Nasdaq 100 NAS100

5653 -10 -0.18 %
Thông tin
khai mạc 5663
phạm vi hàng ngày 5643 5666
phạm vi hàng tuần 5643 5844
phạm vi hàng năm 4878 5898
tuần -2.51%
tháng -2.55%
năm 16.19%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày