Nasdaq 100 NAS100

7020 -6 -0,09 %
Thông tin
khai mạc 7026
phạm vi hàng ngày 7013 7032
phạm vi hàng tuần 6999 7107
phạm vi hàng năm 6118 7107
tuần -0,51%
tháng 2,1%
năm 10,87%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày

Hơn 200.000 khách hàng trên toàn thế giới