Nasdaq 100 NAS100

5580 -7 -0.12 %
Thông tin
khai mạc 5587
phạm vi hàng ngày 5571 5596
phạm vi hàng tuần 5571 5596
phạm vi hàng năm 4878 5598
tuần -0.12%
tháng 2.73%
năm 14.7%

Kiểm tra các dịch vụ và nền tảng giao dịch của đối tác chúng tôi với tài khoản demo miễn phí trong vòng 30 ngày