S&P500 SPX500

2837 15 0,54 %
Thông tin
khai mạc 2822
phạm vi hàng ngày 2822 2838
phạm vi hàng tuần 2804 2875
phạm vi hàng năm 2437 2958
tuần -0,79%
tháng -3,89%
năm 13,18%